HABERLER

Hazır Beton İşletmeleri Bilgilendi

Hazır beton işletmeleriyle çevre konusunda geniş katılımlı toplantı yapıtı

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ali Oktar ayrıca şunları söyledi: “Yağmur suyu ve yıkama suyu ile malzemelerin tesis çevresine taşınmasını önleyici sistemler kurulmalıdır. Tesis içerisinde sahanın meyli tesis içerisine doğru verilerek yağmur ve sızıntı sularının tesis dışına gitmesi önlenmelidir. Mikserler malzeme taşırken sızdırma yapmamalıdır. Taşıma yapan mikserler beton taşırken ve beton dökümünden sonra mutlaka tesise dönüp yıkanmalıdır. Aksi durumda, mikser atıkları yol kenarlarını ve yolu kirletebilir. Tesislerdeki yollar hava kalitesini bozucu etki yaratıyorsa yolların bitümlü kaplama malzemeleri, beton veya benzeri malzemelerle kaplanması, düzenli olarak temizlenmesi veya toz bağlayan maddelerle muameleye tabi tutulması gereklidir”.