Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür-Sanat Etkinlikleri AKM’de düzenlenen ‘Şair ve Dava Adamı: Mehmet Akif İnan’ paneli ile devam etti. Panelde konuşan Yrd. Doç. Dr. Necmettin Turinay, “Mehmet Akif İnan bizim geleneksel sanatımızı çağdaş sanat ile birleştirecek bir anlayış izliyordu” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür-Sanat Etkinlikleri AKM’de düzenlenen ‘Şair ve Dava Adamı: Mehmet Akif İnan’ paneli ile devam etti. Panelin moderatörlüğünü Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Danışmanı Yazar Hıdır Yıldırım üstlenirken; Dumlupınar Üniversitesi eski öğretim görevlisi Yazar Mustafa Özçelik ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Necmettin Turinay konuşmacı olarak yer aldı.

Şair mütefekkir ve sendikacı
Merhum, şair, yazar, mütefekkir, sendikacı Mehmet Akif İnan’ı vefatının 17.yıldönümünde anmak, anlamak ve çeşitli yönleriyle irdelemek için programı tertip eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ni nitelikli ve içten yaklaşımı nedeniyle kutlayan Yazar Hıdır Yıldırım, “Medeniyetimizin tahribatının giderilmesi ve yeniden tahkim edilerek ayağa kaldırılması noktasında mücadele vermiş öncülerin bu tür etkinliklerle anılması çok önemli. Mehmet Akif İnan tek kelimeyle ifade edilecek olursa mümin, diğer yönlerden ele alınacak olursa da şair, mütefekkir ve sendikacı olarak tanımlanabilir” diye konuştu.

Eli açık ve ikram sahibi
Urfa’da doğan Mehmet Akif İnan’ın ismiyle müsemma bir şahsiyet olduğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Necmettin Turinay, “Akif İnan tarihsel köklere sahip, hali vakti yerinde olan Urfa eşrafından bir aileye mensup. Almaktan ziyade vermeye ve ikrama alışmış bir yapıları var. Bu aile yapısı Mehmet Akif İnan’ın genlerine işlemiş gözüküyor. Sağlığında onu yakın tanıyanlar ikram sahibi ve eli açık olarak belirtiyorlar. Bu karşısındaki insanı en kestirme yoldan kuşatıcı  bir davranış biçimi. Bu aileden gelen yaşam biçimi Akif İnan’ın fikir dünyasına da yansımış gözüküyor” ifadelerini kullandı.

‘Yerli Düşünce’
Turinay, “Mehmet Akif İnan kendi maverasından çıkıp düşünce yapısı dışındaki fikir gruplarına da açılan bir şahsiyet. Kendisi Maraş’ta okumuş ve oradaki yazarlar zümresiyle de bir araya gelmiş. Bu grup ‘Yerli Düşünce’ adında kendi düşünce ve fikirlerini ifade ettikleri bir dergi kurmuş. ‘Yerli Düşünce’ kavramına doğrudan doğruya bir İslami muhteva yüklüyorlar. Bu zümredeki diğer arkadaşları modern edebiyattan usullerini izlerken, Mehmet Akif İnan bizim geleneksel sanatımızı çağdaş sanat ile birleştirecek bir anlayış izliyordu.”

Şehirler şairleri etkiler
Şairlerin toplum içinde önemli bir rol üstlendiklerini söyleyen Yazar Mustafa Özçelik, “2017 yılında bir Türkiye varsa, burada yaşayan bir millet varsa ve burada yaşayan millet çok farklı düşüncelere sahip olup ortak bağlarla birbirine bağlıysa bütün bunları sağlayanlar şairlerdir. Mehmet Akif İnan hayatını Urfa, Maraş ve Ankara gibi şehirlerde geçirmiş. Yaşanan şehirlerin şairler üzerinde büyük etkisi vardır. Anadolu medeniyetinin beşiğinden batılı değerlerin yeşermeye başlatıldığı bir şehre gelmesine rağmen Akif İnan dengesini hiç kaybetmemiştir. Necip Fazıl ile tanışması da burada önemli bir etmendir” dedi.

İslam medeniyetinin yeniden ihyası
Özçelik; “Mehmet Akif İnan’ın şiirine baktığımızda derinden derine Nabi’nin hikmet dünyasını görürken, bir yandan da Necip Fazıl’ın aksiyoner dünyasını görürüz. Akif İnan;  ‘Ben Müslümanım ve Müslümanlık sadece ilmihal bilgileriyle sınırlı bir anlayışın adı değildir. Müslümanlık hayata dair söyledikleri olan bir inanç sistemidir. Bu inanç ikliminde bir kültür, bir medeniyet doğmuştur fakat günün birinde bu medeniyet çeşitli sebeplerle tasfiye edilmek istenmiştir. Öyleyse bir Müslüman olarak benim görevim bu medeniyetin yeniden ihyasıdır’ der. İşte Mehmet Akif İnan bir edebiyat öğretmeni ve şair olarak ben dünya görüşümün şiirini yazacağım demiştir.”