HABERLER

Geleceği Bugünden Planlıyoruz

Geleceği Bugünden Planlıyoruz

IPCC metotlarını inceliyoruz
Gold Standard Vakfı Sürdürülebilir Şehirler Programı Koordinatörü Abhishek Bansal’ın sera gazlarının hesaplanması, yöntem ve yaklaşımların paylaşılması hakkındaki sunumu ile başlayan program, Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) metotları ile ilgili katılımcılara bilgi verilmesi ile devam etti. Gerçekleştirilen teknik eğitim çalışmaları ile toplumsal duyarlılık oluşturmak istediklerini belirten Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Yılmaz Çiğdem, “Sera gazı salımlarını azaltıcı adımların atılması, üzerinde önemle durulması gereken bir konudur” dedi.

Uygulamalı eğitim
Çiğdem, “Büyükşehir Belediyesi olarak düzenlediğimiz eğitim çalışmaları ile sera gazı verilerinin ve kullanılan emisyon faktörlerinin değerlendirilmesi, envanter çalışmalarının sürekliliğinin sağlanması ve kurumsallaştırılması, taslak organizasyon şemasının oluşturulması için çalışıyoruz. Ayrıca, görev ve sorumlulukların belirlenmesi için uygulamalı eğitimler düzenliyoruz. Bu konuyu çok önemsiyoruz. Yarını bugünden kurtaracak bir anlayışla çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.