‘Cumhuriyet Türkiyesi’nde Bir Mesele Olarak: İslam’ başlıklı konferansta konuşan Prof. Dr. İsmail Kara, “Dini alanın, İslamiyetin, Hristiyanlığın, Yahudiliğin bir problem haline gelişi, Avrupa'da başlayan modernleşme hareketi ile ilgilidir. Modernleşme, dinle mesafeli bir anlayıştır. Modern düşüncenin, modern yaşama arayışlarının dinle mesafeli oluşu, dinleri bir problem haline getiriyor. Bizim ülkemizde İslamiyetin bir problem haline gelmesi de modernleşmenin başlangıcı ile ilişkilidir” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri Prof. Dr. İsmail Kara’nın konuşmacı olarak katıldığı ‘Cumhuriyet Türkiyesi’nde Bir Mesele Olarak: İslam’ başlıklı konferansla devam etti. Adapazarı Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansa kültür sanat dostlarının ilgisi yoğun oldu.

Prof. Dr. İsmail Kara’nın konuşmalarından satır başları şu şekilde;

Modernleşme dinlerle mesafeli bir anlayıştır
“Din meselelerinin, İslamiyetle ilgili konuların ülkemizde ve İslam dünyasında bir mesele haline gelişi cumhuriyet ile başlamış değildir. Aslında dini alanın, İslamiyetin, Hristiyanlığın, Yahudiliğin bir problem haline gelişi, Avrupa'da başlayan modernleşme hareketi ile ilgilidir. Modernleşme, dinle mesafeli bir anlayıştır. Modern düşüncenin, modern yaşama arayışlarının dinlerle mesafeli oluşu, dinleri bir problem haline getiriyor. Bizim ülkemizde de İslamiyetin bir problem haline gelmesi modernleşmenin başlangıcı ile ilişkilidir.”

Modernleşme ve dine eğilim arasında mesafe var
“Osmanlı ve Türkiye modernleşme teşebbüslerine dini ve devleti kurtarmak amacıyla giriyor. Devleti ve dini kurtarmak adına giriştiğimiz modernleşme teşebbüsleri olsa da, modernleşme ve dine eğilim gösterme arasında bir mesafe var. Batı'daki ve bizim topraklarımızdaki bu süreç farklılık gösteriyor. Bizde modernleşme ve dini kurtarma düşüncesi iç içe gitmektedir, Batı Avrupa'sı için bu böyle değildir.”