HABERLER

Büyükşehir'den Atık Yağ Denetimi

Büyükşehir'den Atık Yağ Denetimi

Para cezası uygulaması da var

Oluşan atık yağlar, yönetmelikte belirtilen koşullar çerçevesinde bertaraf edilmediğinde, yakıldığında veya kanalizasyona döküldüğünde, sularımıza karıştırıldığında çevre ve insan sağlığını olumsuz yönde etkilemekte, doğal dengenin tahrip olmasına sebep olmaktadır. Atık yağların, Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan lisans almış bertaraf tesisleri dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından ticari amaçlar ile toplanması, alınıp satılması ve bertaraf edilmesi, fuel-oil veya diğer sıvı yakıtlara karıştırılarak yakılması yasak olup, yönetmeliğe göre atık yağların yarattığı çevresel kirlenme ve bozulmadan doğan zararlardan dolayı, atık yağ üreticileri, taşıyıcıları, işleme ve bertarafçıları kusur şartı aranmaksızın sorumludur. Önümüzdeki dönemde yapılacak olan denetimlerde protokol imzalamayan ya da atık yağlarını yönetmelik hükümlerine göre uygun bertaraf etmeyen işletmelere 5491 sayılı Çevre Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun ile değişik 2872 sayılı Çevre Kanunu’na göre cezası 21.000 YTL’den başlayan ve tekrarı halinde katlanarak artan para cezaları uygulanacaktır.