Büyükşehir Belediyesi Ramazan Kültür Etkinlikleri ‘Bilginin İslamileştirilmesi’ konulu Ramazan sohbet programı ile devam etti. Prof. Dr. Hira, “İslam dünyasının modernleşme çabası politik ayrımlara düşmesine ve bölünmeyle karşı karşıya kalmasına sebep olmuştur. Bu sorunların çözümü ise ‘Bilginin İslamileştirilmesi’ başlığı altındadır” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Ramazan Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Bilginin İslamileştirilmesi’ isimli sohbet programı ile devam etti. Tarihi Alicanlar Konağında gerçekleştirilen programa Prof. Dr. İsmail Hira katıldı. Sohbette bilgi ve bilimin İslamiyet ile birlikte olması gerektiği ve olmaması durumunda oluşabilecek olumsuz neticeler konuşuldu.

İslamiyet’te bilimin önemi
Hira, “İslam dünyasının modernleşme çabası politik ayrımlara düşmesine ve bölünmeyle karşı karşıya kalmasına sebep olmuştur. Bu sorunların çözümü ise ‘Bilginin İslamileştirilmesi’ başlığı altındadır. Eski dönemlerde bilginin yerelliği çok tartışılan bir konuydu fakat bugün günümüzde kimsenin aklına bile gelmediğini görüyoruz. Çünkü bilim bir yörenin veya bir coğrafyanın olamaz bilim geneldir ve evrenseldir. Eski çağlarda İslamiyet bilim konusunda her zaman diğer toplumlardan daha fazla öne çıkmıştır. İslamiyet modern bilime ayak uydurmuş ve tabulardan kaçınmıştır. Fakat tüm bunların yanında her zaman İslamiyet’e uygun hareket edilmiş ve toplumun ayrışmamasına dikkat edilmiştir. Bilgi İslamiyet’ten uzaklaştığında toplumu her zaman politik ayrımlara sürüklemiştir. Modernleşme esnasında İslami düşünceden uzaklaşılması toplumun kimliğini bozmuş ve bölünmesine sebep olmuştur. Bunun için İslamiyet’te her konuda olduğu gibi bilim konusunda da İslami düşünceye her zaman önem verilmeli ve ayrı düşünülmemelidir” dedi