Büyükşehir Akademi’de bahar döneminin ikinci dersi Yrd. Doç. Dr. Abdullah İnce’nin katılımı ile ‘İslam Dünyasında Toplumsal Hareketler’ sınıfında gerçekleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bahar Dönemi Akademi’de 8 haftalık eğitimler İslam Dünyasında Toplumsal Hareketler dersi ile devam etti. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı hizmet binasında gerçekleşen bahar döneminin ikinci dersi Yrd. Doç. Dr. Abdullah İnce’nin katılımı ile geride kaldı. İnce, ilk derste toplumsal grupların sosyolojisinden bahsetti, insanın sosyal bir varlık olmasının beraberinde farklı grupları da doğurduğuna dikkat çekti.

Hayatımızın Her Alında Mevcut
Dersin ilk bölümünde toplumsal gruplara değinen İnce, “Bu derste ilk olarak sosyal gruplar olgusuna değineceğiz. Toplumsal gruplar insan hayatının en temel gerçeklerinden, olgularından bir tanesidir. Bizim gündelik hayatımızın çok büyük bir kısmı gruplar içerisinde geçer. Aileyi en temel sosyal grup kabul edersek, sosyal gruplar dışında bir hayatımız neredeyse yoktur. Çünkü insan sosyal grup içerinde doğar. İnsanın gündelik hayatının çok büyük bir kısmı bu gruplar içerisinde geçer. İnsan konuşan, söylem gücüne sahip bir varlıktır. Bu da dil ile sağlanır. Dil denen şeyin var olabilmesi için toplum gereklidir” diye konuştu.

Sosyal Bir İhtiyacı Karşılarlar
Yrd Doç. Dr. Abdullah İnce, “Sosyal gruptan bahsedebilmemiz için ortak amaçlar, ortak değerler ve normlar, ortak statüler ve belirli bir grup yapısı olması gerekir. Ancak karıştırmamak gerekli; toplumsal gruplar ile sosyal sınıflar birbirinden farklıdır. Mesela yaşlılar bir sınıf olarak toplumsal grup sayılmazlar. Toplumsal bir grubun varlığından söz edebilmemiz için, yapısal bir sistem, mensubiyet duygusu ve grup üyelerinin rol ve statülerinin belirlenmiş olması gerekir. En önemlisi ise sosyal bir ihtiyacı karşılamaları gerekir” ifadelerini kullandı.