‘Türkiye’de Yangın Güvenliği ve İtfaiye Teşkilatları’ konulu toplantı İtfaiye Dairesi Başkanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Arancı, “Toplantının ilk oturumunun Sakarya’da gerçekleştirilmesinden ve ev sahipliği yapmış olmaktan memnuniyet duyduk. İnşallah bu gibi önem arz eden konular üzerinde daha çok istişare ederek, ülkemizi, şehirlerimizi afet durumlarına karşı daha hazırlıklı hale getireceğiz” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ‘Türkiye’de Yangın Güvenliği ve İtfaiye Teşkilatları’ konulu istişare toplantısına ev sahipliği yaptı. Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Torkul’un moderatörlüğünü üstlendiği buluşmaya farklı illerden gelen İtfaiye Dairesi Başkanları, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Akıllı şehirlerde yangın güvenliği
Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Torkul, “Dünyada akıllı şehirler ve akıllı binalar kavramının hızla önem ve anlam kazandığı günlerde, Türkiye’de de binaların yangından korunma yönetmeliğinin yetersiz olduğu, bu kavramlara uygun yeni bir yönetmelik yapılması gerekliliği önem kazanmıştır. Toplumun yangın güvenliği konusunda ihtiyaç duyduğu akıllı binalar ve şehirlere uyum sağlamak için gerekli olan değişim ve gelişim sağlanması bakımından istişare toplantısı gerçekleştirdik.”

Tavsiye niteliğinde alınan kararlar
Torkul, “Mevcut ismi ile ‘Binaların Yangın Korunması Hakkında Yönetmeliği’ adının, ‘Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği’ olarak değiştirilmesinin ve bir sonraki kararda detayı verilen kurul tarafından yeniden hazırlanmasının uygun olacağını tavsiyeler arasına ekledik. Platformun sekreteryasının Yangın Araştırma Merkezinin yürüteceğine, yangın mühendisliği ve itfaiyeciliğe dair konularda ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların çözümü için bir uzlaşma, danışma kurulunun oluşturulması gerekliliği niteliğinde kararlar belirlendi ve bu tavsiyelerin ilgili makamlara sunulmasını kararlaştırdık” dedi.

Verimli toplantı
Toplantı hakkında görüşlerini beyan eden İtfaiye Dairesi Başkanı Ayhan Orhan Arancı, “Türkiye’de Yangın Güvenliği ve İtfaiye Teşkilatları konulu istişare toplantısının ilki Sakarya’da gerçekleştirildi. Geleceğe yönelik şehirlerimizde yangın ve afet durumlarına karşı nelerin yapılabileceği konusunda görüşlerimizi masaya yatırdık. Toplantının ilk oturumunun Sakarya’da gerçekleştirilmesinden ve ev sahipliği yapmış olmaktan memnuniyet duyduk. Verimli bir toplantıyı geride bıraktık. İnşallah bu gibi önem arz eden konular üzerinde daha çok istişare ederek, ülkemizi, şehirlerimizi afet durumlarına karşı daha hazırlıklı hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.