Büyükşehir ve OSAMER işbirliğiyle gerçekleştirilen Uluslararası Sakarya Sempozyumu sona erdi. İbrahim Aktürk, “26 oturum, 96 katılımcıyla çok verimli ve güzel bir programı geride bıraktık. Sakarya’mızın tarihini yeniden canlandırma fırsatını yakaladık.” Prof. Dr. Arif Bilgin, “Tarih, Edebiyat, Sosyoloji, Ekonomi, Folklor ve daha başka disiplinlerden yerli ve yabancı 96 bildirinin iştirakiyle gerçekleştirilen Sakarya Sempozyumu başarılı bir şekilde gerçekleşti.”

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Üniversitesi OSAMER işbirliği ile düzenlenen Uluslararası Sakarya Sempozyumu 26 oturumda 96 bildirinin sunulmasının ardından gerçekleştirilen Taraklı gezisi ile sona erdi.

Gönülleri bir araya getiren şehir
Sempozyum hakkında değerlendirmelerde bulunan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İbrahim Aktürk, “Sakarya, birçok milletten insanıyla geçmişten günümüze gönülleri bir araya getirmiş bir şehirdir. Kardeşçe ve huzurlu yaşamın temel taşlarının atıldığı bu şehir, birçok milletin bir arada barış içerisinde yaşıyor olabilmesi ile tüm dünyaya büyük bir örnek teşkil etmektedir. Bu güzel coğrafyayı tanıma ve tanıtmak amacıyla düzenlediğimiz Uluslararası Sakarya Sempozyumu’nu başarılı bir şekilde tamamladık. İnşallah şehrimizin geçmişine ışık tutacaktır” dedi.

96 bildiri
Aktürk, “Sakarya’mızın tarihine, kültürüne ve toplumuna ayna olacak Sakarya Sempozyumunda 26 oturum gerçekleştirdik. Sakarya’nın ulusal ve uluslararası platformda ismini duyurmak için büyük bir adım attık. Oturumlarda 96 akademisyenin katılımıyla çok verimli ve güzel bir programı geride bıraktık.  Geçmişten günümüze gönüller arası köprü kurmuş Sakarya’mızın tarihini en baştan öğrenme ve hatıraları yeniden canlandırma fırsatını yakaladık” dedi.

Kültür sanat ikliminin en yoğun yaşandığı şehir
Aktürk, “Birçok yönü ile ön plana çıkan şehrimizi tanıma ve tanıtma yolunda, medeniyet, kültür ve sanat bağlamında yürüttüğümüz çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Her ay düzenli olarak Sakaryalılara sunmuş olduğumuz etkinlikler ile ülkemizin kültür sanat ikliminin en yoğun yaşandığı illerden bir tanesi haline gelmiş olmamızın mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başarılı bir sempozyum
SAÜ Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Arif Bilgin, “Tarih, Edebiyat, Sosyoloji, Ekonomi, Folklor ve daha başka disiplinlerden yerli ve yabancı 96 katılımcının iştirakiyle gerçekleştirilen Uluslararası Sakarya Sempozyumu başarılı bir şekilde gerçekleşti.  Geri dönüşler oldukça olumlu ve organizasyonun hem akademik hem de idari boyutunun sorunsuz işlediğini gösteriyor. Bu çerçevede organizasyonun gerçekleştirilmesinde teşvik ve katkısı olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Üniversitesi’ne, iki kurumun yöneticisi Sayın Zeki Toçoğlu ve Prof. Dr. Muzaffer Elmas’a teşekkür ederiz. Aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Osmanlı Araştırmaları Merkezi’nden Prof. Dr. Fuat Aydın ve Prof. Dr. M. Yaşar Ertaş ile Tarih Bölümü öğretim elemanlarının katkılarını da anmadan geçemem” diye konuştu.

Yeni bilgiler ortaya çıktı
“Çok farklı konuların ele alındığı oturumlarla Sakarya’nın geçmişi, coğrafyası, iktisadi potansiyeli, kültür unsurları gibi alanlara ışık tutan sempozyumda şehirle ilgili mevcut bilgilerdeki yanlışlıklar revize edildi, dağarcığımıza şehre dair yeni bilgiler eklendi. Bu çerçevede Sakarya’nın fetih tarihi 20 yıl daha geriye götürüldü. Sakarya Borsası’nın kuruluşunun bilinenden 20 küsür yıl daha erken olduğu iddia edildi. Sakarya’nın Cumhuriyetin kuruluş yıllarında bile ticari ve sınai açıdan İzmit’ten daha aktif olduğu ortaya konuldu. Dağarcığımızı zenginleştiren önemli bulgulardan biri şehirde, 19. yüzyıldaki yaş ortalamasının oldukça düşük olmasıdır. Bu yüzyılda şehirdeki yaş ortalaması 24,5’tir. Nüfus defterlerine dayanan bu hakikaten ilginç bulgunun nedenleri araştırılmaya değerdir.”

Farklı kültürlerin buluştuğu şehir
Prof. Dr. Bilgin, “Bildiğiniz gibi, Sakarya çok etnili ve çok kültürlü bir şehirdir. Şehir için bu durum gerçekten bir zenginliktir. Farklı etnik gruplar ve kültürler oldukça uyumlu bir biçimde şehirde varlığını sürdürmektedir. Bu yanıyla Sakarya, farklılıkların birarada, barışçıl bir ortam oluşturabilmesine örneklik teşkil edecek bir tecrübeyi barındırmaktadır. Özellikle göçlerle oluşan bu demografik ve sosyal yapıya dair sunumlar olmakla birlikte, beklenen düzeyin altında gerçekleşmiştir. Bundan sonraki sempozyumlarda bu ve tespit edilen diğer yanların öne çıkarılması yararlı olacaktır.”