Büyükşehir Belediyesi Kasım Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Safahat Okumaları’ adlı Konak Sohbeti ile devam etti. Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu, “Akif’in safahatını okurken 20. yüzyılın ilk çeyreğindeki karmaşık süreçteki Türk milletinin hikayesini okuyoruz” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından düzenlenen Kasım Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Safahat Okumaları’ adlı Konak Sohbeti ile başladı. Tarihi Alicanlar Konağı’nda gerçekleştirilen ve Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı konak sohbetinde çok sayıda kültür sanat dostu yer aldı.

7 ayrı kitabın toplanmış hali: Safahat
Safahat’ı genel bir çerçeveden anlatan Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu, “Akif’in safahatını okurken 20. yüzyılın ilk çeyreğindeki karmaşık süreçteki Türk milletinin hikayesini okuyoruz. Genel itibari ile Safahat kolay anlaşılır bir kitaptır. Bazen safahatın tek bir kitap olduğu toplumda yanlış anlaşılıyor. Safahat, Akif’in hayattayken yayınladığı 7 ayrı kitabın birincisinin adıdır ve tamamına isim olmuştur. Ölümünden sonra damadı tarafından her ayrı kitabın tek bir kitap halinde basılması talep ediliyor ve o günden sonra da günümüze kadar ulaşan o safahat kitabı ortaya çıkıyor. Safahat yüzler, görünüşler anlamındadır. Sefahat ile çok karıştırılır ancak o kelime değildir. Bu isim Akif’in realistliğinden gelir. Birinci kitap olan Safahat 44 şiirden oluşur. Hayat sahnelerini bizlere neredeyse gerçekçi bir hikaye biçiminde ve şiir konumunda yansıtıyor. Ayrıca dönemin politikasıyla ilgili siyasi içerikli şiirleri de vardır” dedi.