Büyükşehir Belediyesi Nisan Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Türkiye’yi Sosyolojik Okumak’ konulu panel ile devam etti. Prof. Dr. Kemal Ataman, “Türkiye’nin sosyolojisini okumak aynı zamanda dünyanın sosyolojisini okumak demektir. Dolayısıyla dünyada olup bitenlerden bağımsız olarak Türkiye’de olup bitenleri anlamanın imkanı yoktur” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Nisan Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Türkiye’yi Sosyolojik Okumak’ konulu panel ile devam etti. AKM’de gerçekleştirilen panele konuşmacı olarak Prof. Dr. İhsan Toker, Prof. Dr. Kemal Ataman,  Prof. Dr. Ejder Okumuş, Prof. Dr. Mustafa Tekin ve Prof. Dr. Fuat Aydın katıldı.

Toplumsal bütünleşme
Prof. Dr. Fuat Aydın’ın moderatörlüğünü üstlendiği programda konuşan Prof. Dr. İhsan Toker, “Türkiye’nin kadim tarihine de üncel gelişmelere de baksanız din her zaman merkezde yer almıştır. İster onu önemsemez bir politika gerçekleştiğinde isterse onun sembollerini olabildiğince kullanılarak politika gerçekleştiğinde her zaman dinle iç içe olunmuştur. Türkiye tarihinde din her zaman göz önünde bulundurulmuştur” derken; Prof. Dr. Mustafa Tekin, “Toplusal bütünleşme, toplumsal birlik önemlidir. Bir toplumun devamı o toplumdaki bütünleşme ile sağlanılabilir. Toplumsal bütünleşme demek bir toplumun içerisindeki herkesin aynı düşünceye sahip olması demek değildir. Toplum aslında bir çeşitlilikten ibarettir” dedi.

İslam sosyolojisi
Prof. Dr. Ejder Okumuş, “Türkiye’nin sosyolojisi aslında içindeki tüm farklılıklarıyla ırkı, dini, dili veya rengi ne olursa olsun tüm bütün özellikleriyle islam sosyolojisidir. Fransız ihtilalinin doğurduğu ulus devletlerin gelişiyle birlikte tek dine ve tek etnisiteye dayalı devletler oluşturulmaya çalışılmıştır. Bugün Türkiye’nin yüzde 95’i müslümandır dediğiniz zaman bu ulus devlet oluşturma yakınlığı ile doğrudan ilişkili olacaktır. Aslında Müslümanlar, Müslüman olmayanlarla çoğu zaman birlikte yaşamıştır. Dolayısıyla burada önemli olan Müslümanların hayat tarzının egemen olmasıdır. İslam tarihi açısından baktığınızda başka inanca başka görüşlere sahip olan insanlara zülüm edeceksiniz, ötekileştireceksiniz diye bir şey yoktur” dedi. Prof. Dr. Kemal Ataman, “Türkiye’nin sosyolojisini okumak aynı zamanda dünyanın sosyolojisini okumak demektir. Dolayısıyla dünya olup bitenlerden bağımsız olarak Türkiye’de olup bitenleri anlamanın imkanı yoktur” dedi.