Büyükşehir Belediyesi Ocak Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Rumeli’de Türk-İslam Medeniyetinin Remzleri’ konulu söyleşi ile devam etti. Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Ural, “Osmanlı Devletini ‘Cihan Devleti’ olarak isimlendiriyorum ben. Dünya coğrafyasında ‘Cihan Devleti’ denilmesinin nedeni 36 padişah, 219 sadrazam ve 129 şeyhülislamın idare etmesinde çok uluslu çok dinli toplumları bir arada barış, huzur ve adalet içerisinde asırlarca idare etmeyi bilmiş bir devlet olmasıdır” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Ocak Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Rumeli’de Türk-İslam Medeniyetinin Remzleri’ konulu söyleşi ile devam etti. Ofis Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan söyleşi programına Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Ural konuşmacı olarak katıldı.

Balkanlar Osmanlı‘dan öncede Türk’tü
Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Ural, “Balkanları Türk-İslam medeniyetlerinden önce Türklükle tanıştıran medeniyetler Orta Asya’dan göç edip Karadeniz’in kuzeyinden gelerek Balkanlara yerleşen Türk kavimleridir. Yani Balkanlar Osmanlı’dan önce de Türk’tü. Slavlar Kiril Alfabesini ortaya çıkarttıklarında dahi Türklerle olan ilişkilerini halen yazıyorlardı. Selçuklular Bizans’ın Anadolu’daki toprakları için Memleket-i Rum ismini kullanmıştır. Osmanlı Türkleri ise Rumeli diyordu. Balkan kelimesi dağlık ormanlık alan olarak sözlükte nitelendiriliyor. Bu bölge günümüzde ‘Bal ve Kan’ diyarı olarak da nitelendirilmektedir. Nedeni ise ormanlık alanlarından dolayı çok kaliteli balın üretilmesi ve o diyarda ne yazık ki kanın hiç eksik olmaması. Avrupa’da ise Balkanlardan Doğu Avrupa olarak bahsediyorlar” dedi.

Osmanlı devleti bir cihan devletidir
Osmanlı Devletinin Cihan Devleti olmasına değinen Ural, “Osmanlı kuruluş döneminde her zaman batıya seferler düzenlemiştir. İlk hedef daima batı olmuştur.  Osmanlı Devletini ‘Cihan Devleti’ olarak isimlendiriyorum ben. Dünya coğrafyasında ‘Cihan Devleti’ denilmesinin nedeni 36 padişah, 219 sadrazam ve 129 şeyhülislamın idare etmesinde çok uluslu çok dinli toplumları bir arada barış, huzur ve adalet içerisinde asırlarca idare etmeyi bilmiş bir devlet olmasıdır. Sadece Balkanları 529 yıl yönetmiştir.  Osmanlının hüküm sürdüğü topraklarda şuan 50’ye yakın devlet var. Farklı ırkları, farklı dinleri, farklı dilleri, farklı kültürleri ve medeniyetleri bir arada tutmayı başarıp onlara adalet temelli bir politika güdüp birbirlerine düşmeden yaşayabilmelerini sağlayan başka bir devlet yok” ifadelerine yer verdi.