Büyükşehir Belediyesi Ekim Kültür Sanat Etkinlikleri Anadolu Kültür Söyleşileri ‘Anadolu’da Tevhid Anlayışı’ adlı söyleşi programıyla devam etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ekim Kültür Sanat Etkinlikleri Anadolu Kültür Söyleşileri ‘Anadolu’da Tevhid Anlayışı’ adlı söyleşi programıyla devam etti. Ofis Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte Prof. Dr. Kenan Gürsoy konuşmacı olarak yer aldı. Programa çok sayıda kültür sanat dostu katıldı.

Tamamlayıcı terim: İrfan
Prof. Dr. Kenan Gürsoy, “Kültür dediğimiz zaman tabiata insanın insan olmak bakımından ilave ettiklerini alıyoruz. Bu tabiat alanında yaratılışın kendisine sunduğu imkanlardan istifade ederek kendinden kattıklarını alıyoruz. Bununla birlikte ortaya insani alan çıkıyor. Tarih, din, ahlak, inançlar, düşünce,  felsefe gibi buna benzer insani alanlar ortaya çıkıyor. Bu bakımdan kültür bir yetişme, yetiştirme, toprağın üzerindeki bir mahsulü alma çabası anlamına da gelir. Bizim kültürümüzde bunun tamamlayıcı bir terimi var; İrfan. Bizim kültürümüzün en sonunda bir irfan hareketi olarak anlaşılması gerekir. Sanatı bakımından irfana doğru yönelen oluşturduğu bilimler tarafından irfana yönelen felsefesi, düşüncesi, tefekkürü itibariyle irfana doğru yönelen ve insan olmaklı bir irfan inşası olarak anılan bir kültürümüz var. 20. yüzyılda yaşamış bir düşünürümüz, “her halükarda tasavvuf ilimle, sanatla, felsefeyle irfan yolunda yürümektir” demiş. Ben bunu genelleştiriyorum ve Anadolu toprağı dediğim zaman irfandan bahsediyorum” dedi.