Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Haberler

Görev Tanımları

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin yapı ve inşaat programının hazırlanması, mimari ve teknik projelerin hazırlanması, projelerin yaklaşık maliyetinin ve teknik şartnamelerinin hazırlanması, yatırımların ihale öncesi ve sonrası işlemlerinin yapılması, ihale sonrası sözleşme koşullarına göre imalat denetimlerinin yapılması, hak ediş raporlarının düzenlenmesi, geçici kabullerin yapılması, kesin hesap, kesin kabul ve kesin hak ediş işlemlerinin yapılması, birden fazla kurumca aynı yer ve aynı anda yapılması gereken altyapı yatırımlarının koordine edilmesi, kazı izni ruhsatı verilmesi, büyükşehir belediyesine bağlı bulunan ilçelerde ve köylerde yeni yol açma çalışmalarının yapılması, yolların asfaltlanması ve tretuvarlarının yapılması veya yaptırılması, yol, tretuvar, parke bordür bakım onarımının yapılması, karla mücadele çalışmalarının yürütülmesi gibi görevleri yerine getirmektedir.