Adapazarı Şehir Kültürü oluşturma amacına yönelik olarak, tarih boyunca Sakarya’da yetişmiş veya hayatlarının bir bölümünde Sakarya’da yaşamış; 9’u vefat etmiş 23’ünün kitabı yayınlanmış, 33’ü henüz kitabı yayınlanmamış toplam 65 şairin kısa hayat öyküleri ve örnek şiirlerinden oluşan, 13 cm x 21 cm ebadında 256 sayfalık bir kitaptır. Dönemin Eğitim ve Kültür Müdürü Fahri TUNA tarafından hazırlanan kitap, 2000 adet basılarak Ekim-2000 tarihinde yayınlanmış olup, 8 Aralık 2000 tarihinde ASM’de düzenlenen “3. Sakarya Şairleri Gecesi”nde kamuoyuna sunulmuştur.

Yayın için tıklayınız