Adapazarı Büyükşehir Belediyesi olarak, Doç.Dr. Ali Seyyar’ın “Özürlülere Adanmış Sosyal Politika” adlı eserinin, Türkiye’de merkezi ve yerel özürlüler politikalarının oluşumunda ve gelişiminde yararlı bir kaynak olacağını inancındayız. Sosyal belediyecilik anlayışımızın bir gereği olarak, özürlülere yönelik politikaların gelişmesine katkıda bulunmak ve onlara ülkemizin sosyal gerçekliğine uygun teorik ve pratik yaklaşımlar kazandırmak amacıyla, bu kitabın basım ve dağıtımını üstlenmiş bulunuyoruz. Özürlülere yönelik hizmet vermek isteyen kişi ve kurumların yararlanabileceği bir başvuru kitabı niteliğinde olan eser bu alanda önemli bir boşluğu dolduracaktır. Ülkemizde bulunan tüm valilikler, belediyeler, sosyal hizmet kurum ve kuruluşları, Devlet Planlama Teşkilatı, Üniversiteler, Milletvekilleri ile özürlülere yönelik hizmet veren tüm kurum ve kuruluşlara bu kitabın ulaştırılması sağlanmıştır. “Özürlülere Adanmış Sosyal Politika” kitabını, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığımızdan temin edebilirsiniz.