Büyükşehir Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen “Mustafa Kutlu Hikayeciliği” çalıştayına katılan dokuz yazarımızın makalelerini bu eserde kitaplaştırdık.

Yayın için tıklayınız