Hayatı boyunca toplam 33 kitap ve 43 çeviriye imza atan Faik Baysal’ı elinizdeki kitapla bir kez daha yadetmek istedik. Belediyemizin Kültür Daire Başkanlığı birimince hazırlanan bu kitapta, Faik Baysal’ın daha önce yayınlanmamış şiirlerinin yanında, öykü ve romanlarından numuneler bulacaksınız. Kendisiyle yapılmış çeşitli söyleşilerin, muhtelif gazete ve dergilerde, önemli eleştirmenler tarafından hakkında yazılmış yazıların da yer aldığı bu eserde, Faik Baysal’ın romancılığı, şairliği ve hikâyeciliği üzerine değerlendirmeler de okuma fırsatı bulacaksınız.

Yayın için tıklayınız.