1901 yılından bu yana 100 yıllık tarihi fotoğraflardan yola çıkarak; Adapazarı Şehir Kültürü oluşturma ve “kendi şehrimizi ve değerlerimizi önce Adapazarılılara tanıtma” amacına yönelik olarak, şehrin 1901- 2004 yıllarına ait 320 belgesel görüntüsünden oluşan “Dünden Bugüne Adapazarı”, 24,5 cm x 22,5 cm ebadında 328 sayfalık bir kitaptır. Yaşları ortalama 70-90 arası Sakaryalı bir heyetin danışmanlığında, dönemin Büyükşehir belediyesi üst düzey yönetiminden bir komisyon tarafından Fahri TUNA’nın editörlüğünde hazırlanan kitap, 1000 adet basılarak Mart - 2004 tarihinde yayınlanmış olup, 03 Temmuz 2004 tarihinde AKM’de düzenlenen bir basın toplantısıyla kamuoyuna sunulmuştur.

Yayın için tıklayınız