Adapazarı Şehir Kültürü oluşturma ve ilimizin Cumhuriyet dönemini aydınlatma amacına yönelik olarak, başta Sait Faik Abasıyanık olmak üzere ilimizden yetişen 19 şair-romancı-hikayeciyi inceleyen “Cumhuriyet Dönemi Sakarya’da Türk Edebiyatı”, 13,5 cm x 19,5 cm ebadında 154 sayfalık bir kitaptır. Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin Ertan tarafından hazırlanan kitap, 2000 adet basılarak Kasım - 2004 tarihinde yayınlanmış olup, Sakarya’nın Vilayet oluşunun 50. Yıldönümü armağanı olarak, 01 Aralık 2004 tarihinde AKM’de düzenlenen bir basın toplantısıyla kamuoyuna sunulmuştur.