İhale Duyuruları

Dök. Satış Bedeli Kik İhale Tarihi Kik No İhale Türü İhale Şekli İhale Durumu Nevi İzahat Niteliği Dosya
100 TL 02.05.2019 10:00:01 176200 19. Açık İhale Usulü AÇIK İHALE USÜLÜ Hırdavat Malzemeleri Alımı 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunu 24.Maddesi (r) bendine göre; Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde kullanılmak üzere;ekte cinsi, miktarı ve teknik özellikleri yazılı 130 kalem mal alımına acilen ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu alımın harcama yetkililiği görevi uhdemde kalmak şartı ile piyasa fiyat araştırması yapılarak satın alınması için evrakın Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına havalesi hususunu arz ederim. Hırdavat ve Nalburiye Malzemeleri Alımı İndir