İhale Duyuruları

Dök. Satış Bedeli Kik İhale Tarihi Kik No İhale Türü İhale Şekli İhale Durumu Nevi İzahat Niteliği Dosya
0 TL 6.9.2019 10:00:00 371881 19. Açık İhale Usulü AÇIK İHALE USÜLÜ Akyazı, Geyve ve Karasu ilçelerinde bulunan Katı Atık Aktarma İstasyonlarının İşletilmesi ve Atıkların Taşınması İşi 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 24. Maddesinin (r) bendi gereği Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Atık Yönetimi Şube Müdürlüğünce satın alma fişinde cinsi ve miktarı(1) kalem hizmet alımına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu mal alımının yapılabilmesi hususunda olurlarınıza arz ederim. Hizmet Alımı İndir