Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Geçiş Yolu İzin Belgesi ve Ön İzin Belgesi Almak İstiyorum

Geçiş yolu izin belgesi almak için gerekli evraklar:
1. Daha önce alınmış olan geçiş yolu ön izin belgesi evraklar tamamlandıktan sonra Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na elden teslim edilecektir.

Geçiş yolu ön izin belgesi almak için gerekli evraklar:
1. Dilekçe
2. Tapu sureti.
3. İmar durumu sureti (üst yazısı ile birlikte)
4. Ebatlı kroki ve plankote.
5. 3 (üç) adet vaziyet planı (otopark yerleşimini, parsele giriş çıkışını gösterir)
6. Sayısal ortamda mimari proje.
7. Dekont (ödeme makbuzu tapuda adı geçen kişi ya da kişilerden birinin adına olacak) (otoparklar bina altında çözülecekse vaziyet planı ve otopark kat planı 3 takım olarak birlikte sunulacak)

- Geçiş Yolu İzin Belgesi Formu
- Geçiş Yolu Ön İzin Belgesi Formu

Ulaşım Dairesi Başkanlığı - UKOME Şube Müdürlüğü
Adres: Güllük Mah. Sağlık cad. No:1/B / Adapazarı
Tel: 44 44 054 (3651)
e-posta: ukome@sakarya.bel.tr

×