HİZMET REHBERİ

Hafriyat Toprağı İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi Almak İstiyorum

Müdürlüğümüz tarafından Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde çalışma yapacak kamyonlara “Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi” verilmektedir. Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atığı Taşımak isteyen Kişi ve Kuruluşların bu izin belgesini almaları için; Müdürlüğümüzden temin edecekleri;
- Dilekçe / Beyanname örneği
- Taahhütname’ye

Aşağıdaki belgeleri ilave ederek Çevre Koruma ve Geliştirme Şube Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir.
1. Ticaret Sicil kaydı ve Ticaret Sicil Gazetesi örneği (Şirketler için)
2. İmza sirküleri (Şirketler için)
3. Araçların listesi ve araç ruhsat fotokopileri
4. Kiralık araç sözleşmesi(Kiralık Araçsa)
5. Nüfus kağıdı fotokopisi
6. Vergi levhası fotokopisi
7. Araçların önden ve yandan çekilmiş fotoğrafı, Araç kasası sarı renkli olacak ve kasada “İnşaat/Yıkıntı Atığı Taşıma Aracı” ifadesi ve aracın plakası yazılı bulunacak.

Müdürlüğümüz yetkilileri tarafından Belgeleriniz incelenecek, eksik evrak olmadığı tespit edildikten sonra  Uydu Bazlı Navigasyon Sistemi takılması için yetkilili firmaya yönlendirilme yapılacaktır.

 

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı - Çevre Koruma Denetim Şube Müdürlüğü
e-posta: cevre.koruma@sakarya.bel.tr