Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Yangın Güvenlik (İtfaiye) Raporu Almak İstiyorum

Yangın güvenlik (itfaiye) raporu almak için gerekli evraklar:

- Dilekçe örneği doldurulur. - örnek için tıklayınız - Şahıs veya şirket başvuruları Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü kalemine; resmi kurum başvuruları Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne gerçekleştirilir. (Şirket başvurularında yetkili kişiye ait imza sirküleri ve/veya vekaletname dilekçe ekinde sunulmalıdır. Ayrıca başvuru dilekçesinde şirket kaşesi bulunacaktır)

- Kaydı gerçekleştirilen dilekçe/yazı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Denetim Birimi’nin programı dahilinde denetlenir. Denetimde tespit edilen eksiklikler tutanak halinde işyeri sahibine/yetkilisine tebliğ edilir.

- Tebliğ edilen eksikliklerin giderilmesinin ardından 0264 274 50 40 nolu telefon ile işyeri için ikinci bir kontrol talep edilir. Denetim Biriminin programı dahilinde gerçekleştirilen ikinci kontrolde eksikliklerin giderildiği tutanak altına alınır. Büyükşehir Belediyesi Gelir Tarifesi Cetvelinde belirtilen “İşyeri Yangın Güvenlik Kontrolü ve İnceleme Rapor Ücreti” başvurusu yapılan işyeri için hesaplanır. Tahakkuk bedelinin Büyükşehir Belediyesi veznesine ya da Büyükşehir Belediyesi banka hesaplarına yatırılarak makbuzunun Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü kalemine ulaştırılmasının ardından Yangın Güvenlik (İtfaiye) raporu hazırlanır.

- İmzalanma süreci tamamlanan rapor Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından iletişim adreslerine posta yolu ile ulaştırılır veya imza karşılığı yetkili kişilere elden teslim edilir.

 

İtfaiye Dairesi Başkanlığı - Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü
Adres: Mithatpaşa mah. Zübeydehanım cad. No:2 / Adapazarı
Tel: 44 44 054 (3323-3332)
e-posta : onleme.egitim@sakarya.bel.tr

×