HİZMET REHBERİ

Dolgu Talebinde Bulunmak İstiyorum

1. Dolgu yapılmak istenilen arazi, arsa vasfında ise (planlı alan) dilekçe 1, dolgu yapılmak istenilen arazi, tarla vasfında ise dilekçe 2 ile müracaat alınır. Dilekçe ekinde tapu ve varsa maliklerin muvafakatnamesi bulunmalıdır. Dilekçe ekinde bulunan evraklar tamamlanarak Çevre KOruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na veya Büyükşehir Belediyesi Ana bina yazı işleri şube müdürlüğüne teslim edilir.
2. Alan Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca incelenir, arazi görüntüleri alınır. Koordinat bilgileri ve saha ile ilgili detay bilgiler tutanağa aktarılır.
3. Arazi arsa vasfında ise ilgili ilçe belediyesi, tarla vasfında ise İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürlüğü'nün uygun görüşü aranır. Arazinin konumuna göre DSİ 32. Şube Müdürlüğü, Saski Genel Müdürlüğü, Karayolları 17. Şube Müdürlüğü ve benzeri kurumların uygun görüşleri istenebilmektedir.
4. İlgili kurumlar ve Daire Başkanlığımızca dolgu yapılmasında sakınca görülmediği takdirde, malikten döküm çalışmaları esnasında ilgili yönetmelik ve mevzuatlara uygun çalışılacağına dair taahhütname alınarak dolgu izni verilir.
5. Dolgu izni verilen sahalara taşıma ve döküm yapılabilmesi için;
 - Taşıyıcı, Büyükşehir Belediyemiz Araç Takip Sistemine kayıtlı ve Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesine sahip olmalıdır.
 - İlgili ilçe belediyesinden Atık Taşıma ve Kabul Belgesi alınmalıdır.

Dolgu Talebi Müracaatları Çizelgesi

 

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı - Çevre Koruma Denetim Şube Müdürlüğü
e-posta: cevre.koruma@sakarya.bel.tr