HİZMET REHBERİ

Zemin Etüt Raporunu Onaylatmak İstiyorum

İnceledikleri parsele ilişkin Zemin Etüt Raporu hazırlayan Zemin Etüt Firmaları; bu raporları onaylatmak için:
- Gelir tarifesinde belirtilen miktar kadar onay ücretini Gelir Müdürlüğümüz veznesine yatıracaklardır.
- Ödeme yaptıklarına dair makbuz ve dilekçe ile - örnek için tıklayınız - Yapı İşleri Şube Müdürlüğümüze müracaat edeceklerdir. Dilekçe ekinde formata uygun olarak hazırlamış oldukları rapor bulunacaktır. Zemin Etüt Firmaları tarafından hazırlanan rapor ve arazi çalışmaları zemin Etüt Komisyonu tarafından kontrol edilip onaylanacaktır. Onaylanan Zemin Etüt Raporu, ilgili firmalara verilecektir.
Not: Parsel bazındaki zemin etüt raporları Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın 10 Ağustos 2005 tarih ve 815 sayılı Genelgesine uygun hazırlanacaktır.

 

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı - Yapı İşleri Şube Müdürlüğü
Adres: Güllük mah. A.Menderes cad. Eğitim Araştırma Hastanesi karşısı / Adapazarı
Tel: 44 44 054 (2313)
e-posta: yapi.isleri@sakarya.bel.tr