Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Özürlüler İçin Kaldırımlarda Çıkış Yapılmasını İstiyorum

- Vatandaşımız ya da kurumlar Yazı İşleri Şube Müdürlüğü'ne veya Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı'na taleplerini dilekçeyle bildirir. - örnek için tıklayınız -

- Vatandaşımızın ya da kurumların talebine karşılık verebilmemiz için talebin, Büyükşehir sınırlarımız dahilinde ve Büyükşehir Belediyemizin sorumluluk alanı içerisindeki yerlerde olması gerekir.

- Talepte bulunan kurum ise yapımı istenilen kısmın imar durumunu gösterir röleve ve tapu durumu dilekçe ekinde istenir.

- Vatandaş ise talebini mahal yerini belirterek bildirir.

- Talepler, birimimiz tarafından ilgili diğer birimler (İmar ve Şehircilik Şube Müdürlüğü - Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğü) ile bağlantı sağlayarak talebin yapımı olanaklar ve mevzuatlar göz önüne alınarak değerlendirilir.

- Talebin karşılanabilmesi için imar durumu göz önünde bulundurulur.

- Değerlendirme ve inceleme sonucunda, kişiye ya da kuruma olumlu yada olumsuz olarak yazılı tebliğde bulunulur.

- Birimimizin görev ve yetkilerinin dışında gelen talepler hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmaz.

 

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı - AYKOME Şube Müdürlüğü

×