HİZMET REHBERİ

İhale Dosyası Satın Almak İstiyorum

İlk olarak ihaleye katılmak isteyen gerçek ya da tüzel kişilerin EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)’na kayıtlı olmaları gerekmektedir. Ekap’a kayıtlı olan ve ihalesine katılacakları iş ile ilgili İhale Dosyasını satın alarak, istekli olmak isteyen gerçek ya da tüzel kişiler;
   a- https://ekap.kik.gov.tr/ adresinden ilgili ihaleye ait dosyayı e-imzalı olarak indirerek satın alabilirler.
   b- Ya da Dosya Şartname Bedelini Büyükşehir Belediyemizin Gelir Veznesine yatırdıktan sonra Ödendi Makbuzu ile birlikte İhale İşleri Şube Müdürlüğümüze müracaat ederek ilgili İhale Dosyasını satın alabilirler.

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksizsiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri: İhale İşleri Şube Müdürlüğü

İkinci Müracaat Yeri: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Not: Şartname Bedelleri ihaleden ihaleye değişiklik göstermektedir.

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı - İhale İşleri Şube Müdürlüğü
e-posta: ihale.isleri@sakarya.bel.tr