HİZMET REHBERİ

Atık Motor Yağımı Nasıl Bertaraf Ettirebilirim?

30.07.2008 Tarih ve 26952 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” atık yağların, çevre ve insan sağlığına zarar vermeden doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesini önlemeyi amaçlamaktadır. Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Petrol Sanayi Derneği bünyesinde bir araya gelen PETDER Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile 30.07.2004 tarihinde bir protokol imzalamış, bu protokole göre firma, atık motor yağlarını ücretsiz toplamak üzere yetkilendirilmiştir. Buradan hareketle, oluşan atık yağlarınızı Bakanlık’tan da lisans almış ve yönetmelikçe de yetkilendirilmiş kuruluş olarak belirlenen PETDER aracılığı taşıma yaptırmanız gerekmektedir. Yönetmelik gereği taşıma işleminde her iki taraf da birbirinden ücret talep edemeyecek ve tüm işlemler “Ulusal Atık Taşıma Formu” ile belgelenecektir.

 

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Sıfır Atık Yönetimi ve Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü
e-posta: atik.yonetimi@sakarya.bel.tr