HİZMET REHBERİ

GSM Ruhsat Başvurusu Yapmak İstiyorum

Evraklar
- 1.sınıf G.S.M. yer seçim ve tesis kurma izni için tıklayınız
- 1.sınıf G.S.M. ruhsat başvurusu için istenilen belgeler için tıklayınız
- 1.sınıf G.S.M.lerin ruhsat devrinde istenen evraklar için tıklayınız
- 1.sınıf G.S.M. unvan değişikliği için tıklayınız
1.sınıf G.S.M. sorumlu müdür beyanname örneği için tıklayınız
- 1.sınıf G.S.M. sorumlu müdür sözleşme örneği için tıklayınız

- Akaryakıt istasyonlarından ruhsat başvurusu için istenilen belgeler için tıklayınız
Akaryakıt ve LPG istasyonlarından ruhsat başvurusu için istenilen belgeler için tıklayınız
LPG istasyonlarından ruhsat başvurusu için istenilen belgeler için tıklayınız
Akaryakıt ve/veya LPG istasyonları devrinde istenen evraklar için tıklayınız
Mevcut Akaryakıt İstasyonuna LPG İlave etmek için istenen evraklar için tıklayınız

- Otopark ruhsatı için istenen evraklar için tıklayınız
- Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan veya mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait olup kiraya verilen yerlerde açılacak sıhhi müesseselere ruhsat almak için istenen evraklar tıklayınız

- G.S.M. yer seçimi ve tesis kurma izni başvuru/beyan formu için tıklayınız
G.S.M. işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvuru/beyan formu için tıklayınız
Sıhhi Müesseseler ile ilgili başvuru beyan formu tıklayınız

Yönetmelik
- Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akaryakıt ve LPG Yönetmeliği için tıklayınız

Dilekçe ve Sözleşme Örnekleri
- Ruhsatın güncellenmesine ilişkin dilekçe örneği için tıklayınız
1.sınıf işletmeler için işletme hakkının devri sözleşmesi örneği için tıklayınız
Akaryakıt ve LPG Otogaz istasyonları için işletme hakkının devri sözleşmesi örneği için tıklayınız
Akaryakıt ve LPG Otogaz istasyonları için devir sözleşmesi örneği için tıklayınız
Akaryakıt ve LPG Otogaz istasyonları için adres teyit talebi dilekçe örneği için tıklayınız