HİZMET REHBERİ

GSM Ruhsat Başvurusu Yapmak İstiyorum

Evraklar
- 1.sınıf G.S.M. yer seçim ve tesis kurma izni için tıklayınız
- 1.sınıf G.S.M. ruhsat başvurusu için istenilen belgeler için tıklayınız
- 1.sınıf G.S.M.lerin ruhsat devrinde istenen evraklar için tıklayınız
- 1.sınıf G.S.M. unvan değişikliği için tıklayınız
- 1.sınıf G.S.M. sorumlu müdür beyanname örneği için tıklayınız
- 1.sınıf G.S.M. sorumlu müdür sözleşme örneği için tıklayınız

- Akaryakıt istasyonlarından ruhsat başvurusu için istenilen belgeler için tıklayınız
- Akaryakıt ve LPG istasyonlarından ruhsat başvurusu için istenilen belgeler için tıklayınız
- LPG istasyonlarından ruhsat başvurusu için istenilen belgeler için tıklayınız
- Mevcut Akaryakıt İstasyonuna LPG İlave etmek için istenen evraklar için tıklayınız
- Akaryakıt ve/veya LPG istasyonları devrinde istenen evraklar için tıklayınız
- Akaryakıt ve/veya LPG istasyonları unvan değişikliğinde istenen evraklar için tıklayınız

- G.S.M. açma ruhsatı başvuru/beyan formu için tıklayınız
- Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan veya mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait olup kiraya verilen yerlerde açılacak sıhhi müesseselere ruhsat almak için istenen evraklar tıklayınız

- Otopark Ruhsatı için istenen evraklar tıklayınız
- Sıhhi Müesseseler ile ilgili Başvuru Beyan Formu tıklayınız

Yönetmelik
- Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akaryakıt ve LPG Yönetmeliği için tıklayınız

Dilekçe ve Sözleşme Örnekleri
- Ruhsatın güncellenmesine ilişkin dilekçe örneği için tıklayınız
- 1.sınıf işletmeler için işletme hakkının devri sözleşmesi örneği için tıklayınız
- Akaryakıt ve LPG Otogaz istasyonları için işletme hakkının devri sözleşmesi örneği için tıklayınız
- Akaryakıt ve LPG Otogaz istasyonları için devir sözleşmesi örneği için tıklayınız
- Akaryakıt ve LPG Otogaz istasyonları için adres teyit talebi dilekçe örneği için tıklayınız