Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

LPG ve Akaryakıt Ruhsatı için Geçiş Yolu İzin Belgesi ve Ön İzin Belgesi Almak İstiyorum

Gerekli belgeler
1. Dilekçe
2. Tapu Müdürlüğü’nden Çaplı Tasarruf Belgesi.
3. Arazinin bulunduğu (Belediye İmar Müdürlüğü’nden alınacak) imar durumu.
4. Tesis yapılacak yerin tapusu
5. Zilyetlik ilmühaberi veya kira kontratından herhangi birinin aslı veya noterden tasdikli örneği.
6. Vaziyet Hal Planı Teknik elemanlarca hazırlanmış ve imzalanmış tesisin arazi üzerindeki konumunu, her türlü giriş çıkış yollarını gösteren ve arazideki halihazır durumun işlenmiş olduğu vaziyet planlarından 5 adet.

Evraklar tamamlandıktan sonra Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü'ne elden teslim edilecektir.
Belge teslim süresi: Karayollarından gelecek onay yazısından sonra belge verilecektir.

 

Ulaşım Dairesi Başkanlığı - Trafik Şube Müdürlüğü
Adres: Güllük Mah. Sağlık cad. No:1/B / Adapazarı
Tel: 44 44 054 (3621)
e-posta: trafik@sakarya.bel.tr

×