Sevgiye hiçbir engel yok

Yeni dönemde de devam edecek
Proje ile öğrencilerin bilinçlendirilmesini amaçladıklarını belirten Davut Yüce, “Mart ayında başladığımız seminerlerin ikinci dönemine Fatih Endüstri Meslek Lisesi’nde son noktayı koyuyoruz.  Projeyle, engellilik konusunda öğrencilerin bilinçlendirilmesi ve sosyal duyarlılığın arttırılmasını amaçlayarak, engellilere acımak yerine, engellilerin topluma kazandırılması için herkesin çaba göstermesi gerektiğini gitmiş olduğumuz okullardaki toplam 2000 öğrenciye anlattık. Unutmayalım ki engelliler saklanarak, onların engellerini görmezden gelerek, toplum içine çıkartmayarak var olan sorunları halledemeyiz. Engellilerin destekten çok duyarlılığa ihtiyacı vardır. Ancak bu duyarlılığın ve bilincin oluşması, birçok problemleri çözecektir. Bu mantıktan hareketle başlattığımız ‘Sevgiye Engel Yok’ projemiz yeni öğretim döneminde de devam edecektir” diye konuştu.

Özürlü dostu işyeri olun
Özürlü Dostu İşyeri Projesi’nden de bahseden Davut Yüce, ayrıca şunları söyledi: “Engelli vatandaşlarımızın kendine yeterli olması, toplumla kaynaşması, insan haysiyetine yaraşır hayat şartlarına sahip olması konusunda imkânlar oluşturmak için toplumun her kesimini duyarlı hale getirmeye çalışıyoruz. Gerek sanayici ve işverenlerde gerekse kamu kurumları ve yöneticilerde engellilik konusunda daha fazla duyarlılık oluşturmak için her yıl geleneksel hale getirdiğimiz ‘Özürlü Dostu İşyeri’ yarışmasını düzenliyoruz. Çalışma ve alışveriş koşulları planlanırken, iş yerlerinin özürlülerin ihtiyaçları dikkate alınarak düzenlenmesi ile özürlülük bilincinin, yarışma yoluyla topluma kazandırılmasını sağlıyoruz. Toplumsal duyarlılık çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz projelerimiz hız kaybetmeden devam edecektir”.