Milli Mücadelenin ÖyküsüMilli Mücadelenin ÖyküsüMilli Mücadelenin Öyküsü

“Bu da geçer ya hu” oyununun konusu ise şöyleydi; “İşgal yıllarının İstanbul’unda hiç beklemediği bir şekilde işgal orduları kumandanı Amiral Colthart’ın yaveri olmak zorunda kalan Yüzbaşı Süha. Çıkardıkları mizah dergisinde Amiral’in kafasını bal kabağı olarak çizdikleri için gazeteleri kapatılan Süha’nın kardeşi Kemal ve onun arkadaşı Falih. Süha, Milli Mücadele’nin, Kemal ve Falih de gazetelerinin derdindeyken Amiral’in yeğeninin aniden İstanbul’a gelişi. Kesişen planlar, karışan durumlar. Anadolu yanarken İstanbul’da bir şeyler yapmanın çabası içinde bir avuç insan.”  “Bu da geçer ya hu”, işgal acısı çeken İstanbul’un her ne pahasına olursa olsun, mücadele eden insanlarının öyküsü.