HABERLER

Kadim Geleneğin Yorumcu Müslüman Aklı: İbn Rüşd

Büyükşehir Belediyesi Nisan Kültür Sanat Etkinlileri kapsamında Kadim Geleneğin Yorumcu Müslüman Aklı: İbn Rüşd paneli gerçekleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Nisan Kültür Sanat Etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Kadim Geleneğin Yorumcu Müslüman Aklı: İbn Rüşd paneli AKM’de gerçekleştirildi. Panelde Akdeniz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Muharrem Kılıç, Hitit Üniversitesi’nden ve Sakarya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Fuat Aydın, İbn Rüşd’ün düşünce hayatı hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.

Hayatını öğrenmeye adamış filozof
Panelde ilk olarak söz alan Prof. Dr. Fuat Aydın, “İslam dünyasının en önemli üç düşünürü Gazali, İbn-i Sina ve İbn Rüşd’tür. İbn Rüşd Kurtuba’da doğmuştur. Rüşd Latin dünyasında “commentator” olarak tanınmaktadır. Dini ilimler, metafizik, mantık, tabiat ilimleri, astronomi gibi birçok alanda önemli eserler bırakmıştır. Okumaya öğrenmeye verdiği değerin yaşamı boyunca çok fazla olduğunu görüyoruz. İbn Rüşd kendine özgü düşünceye sahip önemli bir filozoftur. Onun batı dünyasına etkisi oldukça fazladır” diye konuştu.

Çok boyutlu ve sistematik
Büyükşehir Belediyesi’ne düzenlemiş olduğu panelden dolayı teşekkür ederek sözlerine başlayan Prof. Dr. Muharrem Kılıç, “Önemli bir âlimi konuşma fırsatını bizlere sunan Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum. İbn Rüşd çok boyutlu ve sistematik bir filozoftur. Varlık sorunsalına bütünlükçü bir anlayışla ve merak saikiyle yönelmişliği söz konusudur. Hakikatin tekliğini savunur ve birbiriyle çatışmasının mümkün olmadığını söyler. Rüşd’ün  hemen hemen bütün alanlarda varlık, bilgi, değer sorunu bağlamında çalışmalarının olduğunu görüyoruz. Ortaya koyduğu eserler sadece teorik alanla sınırlı değil pratik alanla da ilişkilidir” dedi.

İslam düşünürleri
Panelde son olarak söz alan Prof. Dr. Mesut Okumuş, “Gazali, İbn Sina, İbn Rüşd gibi önemli İslam düşünürlerinin birbirlerini eleştirseler bile birbirlerinden ciddi manada etkilendiklerini yararlandıklarını görüyoruz. Dini naslara yaklaşım ve onları yorumlama, anlama noktasındaki tavır ve tutumlar birtakım ekoller ortaya çıkarmıştır. Özellikle bu İmam Gazali’de,  İbn Rüşd’te  net ve belirgindir” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Sakarya Üniversitesi İİBF Dekanı Prof.Dr. Hamza Al Prof. Dr. Muharrem Kılıç’a,  Sakarya Üniveristesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Bilgin, Prof. Dr. Mesut Okumuş’a günün anısına çiçek takdim etti.