“İnsan sevgisinin akademik öğrenmeye etkisi” adlı seminer AKM'de yapıldı

İnsan beyninin çalışımı hakkında bilgi veren Madi, araştırmaların çevresi tarafından sevilen insanların algılamada ve hayatın her aşamasında daha başarılı olduklarını gösterdiğini söyledi.