İlkyardım Hayat Kurtarırİlkyardım Hayat Kurtarırİlkyardım Hayat Kurtarır

Yüce konuşmasında “Sağlıklı bir toplum yaratmak istiyorsak toplumu oluşturan bireylere nasıl sağlıklı olunacağı hakkında bilgiler vermeliyiz ve bu bilgileri gerçek hayatta kullanmalarını sağlamalıyız. Bunu  da sağlık eğitimiyle yapabiliriz. Hayat kurtarmaya ya da olası tehlikeleri en aza indirgemeye yönelik olan temel ilkyardım eğitimi kurslarının geniş kitleler tarafından bilinmesi gerekiyor. Özellikle ülkemizde trafik kazaları ve doğal afetler gibi öngörülemeyen ani kazalar sıklıkla meydana geldiğinden ilk yardım eğitimi daha çok önem kazanıyor” dedi. Bu proje kapsamında 500 kişiye temel ilkyardım eğitimi kursu verildiğini belirtti.


Milletvekili Ayhan Sefer Üstün ise sağlık konusunda hizmetlerden ve gelişmelerden söz ederek, sağlık alanında yapılanlardan vatandaşımızın da memnun olduğunu belirtti. Törende kursiyerlere katılım belgesi, ilkyardım kitabı, ilkyardım çantası seti verildi. Kursiyerler temel ilkyardım eğitimi kursunu düzenledikleri için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ettiler.