Engelli Dostu OlalımEngelli Dostu OlalımEngelli Dostu OlalımEngelli Dost


Projede Amaç
Sevgiye Engel Yok Projesi'nin amacından bahseden Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Nurcan İris ise, "Projede amacımız, geleceğimiz olan yeni neslin, engelliler konusunda duyarlılığını pekiştirmek, uzun dönem hayatlarının her safhasında, yapacakları işlerde, atacakları adımlarda engellilerin de var olduğunu hatırda tutmalarını ve engellilerin hayat standartlarını yükseltecek davranışlarda bulunmalarını sağlamaktır" şeklinde konuştu.

Sevgiye engel yok
Pedagojik Eğitim Uzmanı Erkan Şen konuşmasında, engellilerin toplumda yaşadığı sıkıntılara değindi. Engellilerin toplumda birden fazla sorunla karşı karşıya kaldığını belirten Şen, “Engelli kardeşlerimizin sıkıntıları, toplumdaki bireylerin davranışları ile daha da artıyor. Engelli kardeşlerimiz ne yazık ki acınası bakışlarla ve kırıcı sözlerle toplumun dışına itiliyorlar” dedi. Engelli bireylere karşı toplumun bilinçli olması gerektiğinin altını çizen Şen, duyarlı yaklaşımların insanları mutlu ve huzurlu edeceğini belirterek, "Sevgiye engel yok. Hepimiz engelli dostu olmaya gönüllü olmalıyız" diye konuştu.