HABERLER

Büyük Düşünür Sakarya’da Konuşuldu

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Hilmi Ziya Ülken panelinde konuşan Kayalı, “Hilmi Ziya’nın çıkarmış olduğu dergiler, farklı dönem yayınlarına kaynak olmuştur” ifadelerini kullanırken; Vural, “Ülken, yeni bir medeniyet inşası mümkün mü sorusunu kendisine dert etmiştir”; Bulut, “Sosyolojinin gerek kuramsal gerekse teorik anlamda gelişmesi için uğraş vermiştir”; Karahan ise, “Ülken, varlık ve oluş ile bütün insanlığı kuşatan bir anlayışı benimsemiştir” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Nisan Kültür Sanat Etkinlikleri, Hilmi Ziya Ülken paneli ile devam etti. AKM’de gerçekleştirilen, moderatörlüğünü Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fuat Aydın’ın yaptığı programda Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yücel Bulut, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Vural ve Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fazıl Karahan, Hilmi Ziya Ülken’in düşünce dünyası ve eserleri ile ilgili bilgileri katılımcılarla paylaştı.

Türk Düşünce Tarihi’nde Hilmi Ziya
Çağdaş Türk Düşüncesi’nde Hilmi Ziya Ülken sunumu yapan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı, “Hilmi Ziya’nın Şeytanla Konuşmalar adlı kitabı, ortaya koyduğu yaklaşım tarzını göstermektedir. 1936 yılında dünyada felsefi olayları inceleyen bir kitap yazan Hilmi Ziya, dünya felsefesinin Lenin’in kitabıyla doruğa ulaştığını söyler. Çıkarmış olduğu dergiler, farklı dönem yayınlarına kaynak olmuştur. Dinsellik ve Marksizm üzerine yoğunlaşan Hilmi Ziya, 60’lı yıllardan itibaren yazdığı metinlerde alanını daha da genişletmiştir” diye konuştu.

80 eseri, 1300 makalesi var
Panelin devamında Hilmi Ziya Ülken’in İslam Düşüncesine Katkısı üzerine bir konuşma yapan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Vural, “80 eser ve yaklaşık 1300 makalesi bulunan Hilmi Ziya için karınca gibi çalışır yorumları yapılabilir. 27 yaşındayken kaleme aldığı Metafizik adlı eseri ile metaya olumsuz bakmıştır. Yeni bir medeniyet inşası mümkün mü sorusunu kendisine dert etmiştir. Sosyal bilimler alanında eserler vermiş, Çağdaş Düşünce Tarihi adlı eseri ile bilim insanlarına ve felsefecilere kaynak olmuştur. İslam felsefesine ise oryantalistler gibi bakmıştır. Hilmi Ziya’nın Kant ile benzer tarafları vardır. Yeni bir gelenek oluşturma derdindedir” dedi.

Problemlere Yaklaşım
Ülken’in Türk Sosyoloji geleneğindeki yeri üzerine konuşan Bulut ise, “Ahlaktan psikolojiye, felsefeden sanat tarihine ve edebiyata varıncaya kadar birçok alanda eser kaleme almıştır. Sosyolojinin gerek kuramsal gerekse teorik anlamda gelişmesi için uğraş vermiştir. Akademik hayatının ilk yıllarından itibaren dernekleşme çalışmalarının içerisinde yer almıştır. Hilmi Ziya’nın bazı eserlerini belli bir tema etrafında toparlayabilmek mümkündür. Eserlerini belli bir bütünlük içerisinde değerlendirmemize imkân verecek olan medeniyet ve çağdaşlaşma gibi Türk toplumunun yüzyıllardır uğraştığı problemlere ilişkin uzlaşma olanağı sunmuştur” ifadelerini kullandı.

Din Düşüncesi
Programın son konuşmasını yapan Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fazıl Karahan ise, “Felsefe bilime temel olmalıdır. Felsefe olmadan ne sosyolojiden ne de psikolojiden bahsetmek pek mümkün değildir. Zamanın düşüncelerine eleştirel biçimde yaklaşırdı. Hilmi Ziya natüralizm ve materyalizmden etkilenmiştir. Varlık ve oluş ile bütün insanlığı kuşatan bir anlayışı benimsemiştir. Düşüncelerinde her zaman hümanizmden etkilendiği görülmüştür” dedi.