AFA'da İstanbul Efendisi

Oyunun Konusu
Osmanlı’da “Lale Devri”nin sonrasında geçen oyun, Osmanlının kültürel ve etnik çeşitliliğini sergilerken bir taraftan da dönemin toplumsal yapısı, sosyal ilişkileri ve yozlaşan değerlerini de hicvederek ayna tutmaktadır. Tüm İstanbul’un korktuğu, millete kök söktüren, esnafı falakadan geçiren Kadı Savleti Efendi, kızı Esma’ya hayırlı bir kısmet aramaktadır. Fakat Savleti Efendi fallara, perilere, cinlere düşkünlüğünden kızına münasip damat adayını bu yolla seçmeye kalkınca işler karışır. Velhasıl kızı Esma sarığı güllü, yanağı benli, sümbül kâküllü Safi Çelebi’ye gönlünü kaptırmış, iki genç mümkünü olmayan bir aşka düşmüşlerdir. Koskoca İstanbul’da bu derde derman olacak, Kadı Savleti Efendi’yi kandırıp alt edebilecek tek kişi Çengi Afet’tir. Böylece bir çetrefil ki başlar, çözene aşk olsun.