Hızlı Erişim;
  İletişim
  İletişim Bilgileri
  Çözüm Masası
  Bilgi Edinme
  Ziyaretçi Defteri
+ tümü
  Kültür Sanat
  Sakarya’da Sanat
  Sinema
  Yayınlarımız
  Etkinlikler
+ tümü
  Haberler
  Tüm Haberler
  Meclis Gündemi
  Meclis Kararları
+ tümü
Ana Sayfaya Git
Geri Dön
 
 
 
  Duyurular   Neredeyim:  Ana Sayfa / Haberler / Duyurular /
 
Aklıma Bir Fikir Geldi
 

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü, belediye çalışanlarının motivasyonlarını ve verimliliğini artırıcı öneri geliştirme sistemi kurdu. Sistem sayesinde çalışanlardan gelen fikirler değerlendirilecek. Öneri Geliştirme Sistemi hakkında bilgi veren İnsan Kaynakları Eğitim Dairesi Başkanı Murteza Oktar “İnsan Kaynakları Yönetimi çalışmaları kapsamında faaliyete geçirilen öneri geliştirme sistemi ile kurum personelimiz iş süreçlerinde kendi önerileriyle iyileştirme sağlayarak kurum çalışmalarında kalite ve verimliliğin artırılmasında söz sahibi olacaklar. Geliştirme sistemiyle çalışanlarımızın yaptıkları iş, sundukları hizmet ve çalışma ortamı ile ilgili karşılaştıkları problemlerini ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Çalışanlarımızdan gelecek fikirleri ve önerileri değerlendirerek, çalışmalarımıza bu öneriler doğrultusunda yön vereceğiz. Personelimizin önerilerini bekliyoruz” dedi.

 

Neden Öneri Geltirme Sistemi?

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sürekli gelişme felsefesine inanan ve yeni yönetim modellerini yerel yönetimlerde hayata geçirmede öncü belediye olmayı kendine hedef tayin eden bir kurumdur. Amaç; sonuç odaklı ve kuruluş hedeflerine ulaşmada katma değer yaratan tüm faaliyetlerin gerçekleştirilmesidir. Bu amaçla tüm çalışanların katılımının sağlanabileceği ortamlar yaratılması çok önemlidir.

 

Kuruma önemli yararlar sağlayacak olan çalışanların fikirlerinin kullanılmasını şansa bırakmak yerine, oluşturulacak sistematik bir yaklaşımla ortaya çıkarmak amacıyla öneri geliştirme sistemi kurulması amaçlanmış ve çalışanlarımızın öneri ve şikayetlerini dile getirmesi hedeflenmiştir.

 

Çalışanlarımızın sahip oldukları bilgi, tecrübe ve yetenekleri ile daha ekonomik ve kaliteli hizmet vermek, çalışma ortamını iyileştirmek ve işyerinde verimi artırmak için verecekleri önerilerin çokluğu, kurumumuzun gelişim sürecini olumlu yönde etkileyecektir.

 

Kurum çalışanları, kişisel yeterlilik ya da yaklaşımları belki de çekingenlikleri nedeniyle sorunlar ve iyileştirmeler ile ilgili önerilerini ve şikayetlerini açıkça ifade edemiyor olabilir. Belki de sözel anlamda ya da yazılı ama bir sistem dahilinde olmaksızın ifade edilen öneriler ve şikayetler çeşitli nedenlerle ara kademelerde eritiliyor ya da dikkate alınmıyor, dolayısıyla sisteme katma değer sağlayacak görüşlerin tamamı yönetime ulaşamıyor olabilmektedir.

 

Bu yüzden önerilerimizin işlerlik kazanmasını, kurumumuz ve bizler için yararlı hale gelmesini sağlamak, daha sorgulayıcı ve katılımcı çalışmanın yolunu açmak için; Sakarya Büyükşehir Belediyesi Öneri Geltirme Sistemi kurulmuş olup, ÖŞİ (Öneri-İstek-Şikayet) Kutuları ile Öneri-Şikayet-İstek Sistemi uygulanmaya başlanmıştır.

 

Sakarya Büyükşehir Belediyesi öneri geliştirme sistemi, çalışanlarımızın yaptıkları iş, sundukları hizmet ve çalışma ortamı ile ilgili karşılaştıkları problemleri ortadan kaldırmayı ve hizmet kalitesini arttırmayı hedeflemektedir.

 

Öneri geliştirme sistemi ile siz de söz sahibi olun

 

Amaç

Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak amacımız kurumumuzda “İşi en iyi, yapan bilir’’ felsefesinden yola çıkarak, Aklıma Bir Fikir Geldi… sloganı ile çalışanların öneri, istek ve şikayetleriyle;

- Çalışanların yönetim sürecine pozitif katkı sağlamasını temin etmek,

- İdari süreçlere ilişkin kalite verimliliği arttırıcı nitelikteki çalışan fikirlerinin etkin bir şekilde değerlendirmeye alınmasını sağlamak,

- Verilen önerilerin uygulanmasıyla sürekli gelişimi sağlamak,

- Çalışanlarımızın ve vatandaşlarımızın memnuniyetini üst düzeye çıkarmaktır.

 

Öneriler

SBB Öneri Geliştirme Sisteminde Kabul Edilecek Öneriler:

- Malzeme, ekipman, makine, zaman, enerji… kullanımını azaltan,

- Kalite ve verimliliği, çalışan ve vatandaş memnuniyetini artırıcı,

- Farklılık ve yenilik getiren, çalışma ortamını, çevresel koşulları ve iş süreçlerini iyileştiren,

- Maliyet tasarrufuna katkıda bulunan, iş sağlığı ve güvenliğini arttıran, öneriler Sakarya Büyükşehir Belediyesi öneri geliştirme sistemi kapsamında öneri olarak kabul edilmektedir.

 

SBB Öneri Geliştirme Sisteminde Kabul Edilmeyecek Öneriler:

- Daha önce üzerinde çalışılmış ve kesin sonuç alınamayacağı tespit edilmiş veya yürürlükte olan öneriye katkı mahiyetinde olan konularda,

- Daha önce sisteme teklif edilen, değerlendirme aşamasında veya değerlendirilmiş, kabul veya red edilmiş öneriler,

- Çözüm önerisi göstermeyen, ekonomik veya teknik nedenlerden dolayı uygulanamaz olduğu belirgin olan öneriler,

- Açık ve anlaşılır bir şekilde yazılmayan öneriler,

- Verimlilik ve kaliteye etkisi olmayan öneriler,

- Genel çalışma ortamı ile ilgili olup herhangi bir iyileştirme faaliyeti içermeyen öneriler,

- Çözüm şeklini ve/veya elde edilecek faydayı içermeyen öneriler,

- Mevzuata aykırı olan öneriler,

- Belediye dışı kişi ve kuruluşların inisiyatifindeki konular, öneri geliştirme sistemi çerçevesinde öneri olarak kabul edilmez ve değerlendirme dışı tutulur.

 

Şikayet:

Şikâyet; yakınma gibi unsurlardan oluşan konular, haklı gerekçelere dayandırıldığı takdirde şikayet kapsamında kabul edilerek değerlendirmeye tabi tutulur.

 

Öneri Geliştirme Sistemine Nasıl Katılacaksınız?

- Sakarya Büyükşehir Belediyesi öneri geliştirme sistemi, tüm belediye personeline açık bir sistemdir. Yaptığınız işle, içinde bulunduğunuz çalışma ortamı ile ya da farklı birimlerde yapılan işlerle ilgili iyileştirici veya geliştirici önerileriniz ve şikayetleriniz öneri geliştirme sistemine katılmanız için ilk adımı oluşturacaktır.

- İyileştirmeye açık alanları belirleyin. İyileştirme önerisinde bulunduğunuz konunun mevcut durumunu anlatarak, önerinizi detaylı bir şekilde ortaya koyun.

- Önerinizin daha işlevsel olması ve anlaşılması için, mevcut iş düzenini veya hizmetin niteliğini iyileştirecek çözümünüzü oluşturun. Sizin önerinizle mevcut durumun ne şekilde değişebileceğini anlatın.

 

Öneri Geliştirme Sistemine Katılım Adımları:

Sakarya Büyükşehir Belediyesi öneri geliştirme sisteminde öneri vermek ve şikayet bildirmek için;

 

ÖŞİ kutularından temin edeceğiniz ÖŞİ formuna öneri ve şikayetler yazılmalıdır. İlgili form numarasını içeren kulakçığı saklamanız veya ÖŞİ formu üzerindeki ÖŞİ Nosunu not etmeniz önerinizin gelişimini izlemeniz bakımından önemlidir. Öneri ve şikayetlerinizi grup olarak da verebilirsiniz. Grup lideri ve grup üyesi isimlerinin ilgili kısımda eksiksiz doldurulması gereklidir.

 

Sisteme isim belirtmeden (gizli öneri, şikayet) katıldığınız durumda kuruma katma değer sağlayan öneri-şikayet uygulandığında ödül veya teşekkür belgesi alabilmek için, ÖŞİ formu üzerindeki ÖŞİ Nosunu not ederek ilgili form numarasını içeren kulakçığı saklamanız gerekmektedir.

Öneri ve şikayetlere yönelik yapılan değerlendirme sonuçları ve ilgili tüm işlemler ÖŞİ kutuları önünde bulunan panolar aracılığıyla öneri sahiplerine ve tüm çalışanlara bildirilir.

 

Öneri ve şikayetlerinizin değerlendirilmesi ile ilgili sorularınız için İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü’ne başvurabilirsiniz.

 

ÖŞİ Formunu Nasıl Dolduracaksınız?

ÖŞİ formunun doldurulması sırasında dikkat edilecek hususlar şu şekilde özetlenebilir:

- Öneri ve şikayet sahiplerini tanımlayan bilgiler eksiksiz ve tam olarak doldurulmalıdır.

- Gizli olarak verilen öneri ve şikayetlerde, öneri ve şikayet sahibini tanımlayan bilgiler doldurulmayacaktır.

- Öneri ve şikayetlerin daha kolay takip edilmesi için öneri ve şikayet form numarasını içeren kulakçığın saklanması yararlı olacaktır.

 

ÖŞİ Formunda bulunan bölümler ve işlevleri şu şekildedir:

- Öneri, istek ya da şikayet olarak bildireceğiniz durumun ilgili kutucuğunu işaretleyiniz.

- “Konusu kısmına öneri, şikayet veya isteğinizin tanımını, iyileştirme için ne tür yenilik, düzeltme veya farklı bir uygulama düşündüğünüzü kısa ve anlaşılır şekilde anlatınız.

- Uygulama Yeri kısmına öneri, şikayet ya da isteğinizin ilgili olduğu yeri, alanı yazınız.

- “Şimdiki Durum” kısmına yapılan işin veya hizmetin şimdiki durumunu yazınız.

- “Yapılacak İş” kısmına öneri, şikayet ya da isteğinizi yazınız.

- “Beklenilen Yararlar kısmına öneri uygulanırsa ne tür faydalar sağlanacağını yazınız. Bunlar; verim artışı, maliyet ve giderlerde azalma, iş güvenliği, çevre vb. başlıklarda özetlenebilir.

- Gerekli olursa ek sayfalar, resimler ve çizimler kullanılabilir. (eğer ek sayfa olarak farklı bir öneri formu kullanılırsa ilk öneri formuna ait form numarası öneri takibinde dikkate alınacaktır. (Ek sayfa olarak kullanılan formun numarası işlemlerde yer almaz)

 

ÖŞİ Değerlendirme Kurulu

ÖŞİ Değerlendirme Kurulunun öneri geliştirme sistemi kapsamındaki görevleri:

- İki (2) ayda bir toplanır ve ÖŞİ sistemi yetkilisi tarafından ön değerlendirmesi yapılmış olan önerileri ve şikayetleri değerlendirir,

- Uygulanılabilir ve değerlendirilebilir şikayet ve önerileri belirler,

- Daha önceden uygulanmasına karar verilmiş olup ilgili birimlerde uygulanan önerilerin alınan sonuçlarla ilgili değerlendirmesini yapar,

- Uygulanan önerilerin ödüllendirilmesine karar verir,

- Ödüllendirmenin ne şekilde yapılacağını belirler.

 

ÖŞİ Sistemi Yetkilisi:

- ÖŞİ Sistemi Yetkilisi, kendisine iletilen önerilerin ve şikayetlerin ön değerlendirmesini yaparak ilgili değerlendirme formlarında önerinin kabul veya reddine karar verir.

- Kabul edilmeyen öneriler ve şikayetler için red gerekçesini ayrıntılı olarak yazar.

- Ön değerlendirmesini tamamladıktan sonra tüm formları ÖŞİ Değerlendirme Kuruluna teslim eder.

 

ÖŞİ Takip Sorumlusu:

- Uygulanmasına karar verilen öneri, şikayet ve isteklerin ilgili birimlerde takibini yapar.

- ÖŞİ Değerlendirme Kurulu tarafından önerilerin değerlendirilmesi ve ödüllendirilmesi hususunda gereken bilgilerin temini için önerinin uygulandığı ilgili birimde, önerinin işleyişi ve sonuçlarının izlenmesi adına doldurulan Uygulanan ÖŞİ Takip Formunun, ÖŞİ Değerlendirme Kuruluna teslimini sağlar.

 

Ödüllendirme:

Uygulanmış öneriler ÖŞİ Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda hak kazananlara dört (4) ayda bir ÖŞİ Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenen ödül veya teşekkür belgesi verilir.

 

Ayrıntılı Bilgi için;

Öneri 1

Öneri 2

Tarih: 17.09.2010
    Neredeyim:  Ana Sayfa / Haberler / Duyurular /  
 
geri dön
 
yukarı çık
 
iletişim
 
ana sayfaya git
 
     
Ana Sayfa      Yönetim      Projeler      Haberler      Kültür Sanat      Bilgi Hattı      Sakarya      English      İletişim