Arabuluculuk Komisyonu ve Başvurusu

Arabuluculuk Komisyonu Asil Üyeleri
Ayhan Kardan
Alpay Şirin
Av. Mehmet Akyazıcı

Arabuluculuk Komisyonu Yedek Üyeleri
Ali Oktar
Muazzez Saygıdeğer
Av. Ömer Uyar

İletişim Bilgileri
Yazışma Adresi: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği - Kavaklar Cad. No: 7 Adapazarı/SAKARYA
Vergi Dairesi ve No: Ali Fuat Cebesoy Vergi Dairesi / Vergi No: 007 004 9394
KEP Adresi: sbb@hs01.kep.tr
Telefon: 44 44 054 (dahili: 1633)