Müdürlükler

7 Aralık 1984’de Gercüş’de doğdu. İlk-orta ve lise öğrenimini Sakarya’da tamamladıktan sonra 2002 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği bölümünü kazanarak 2006 yılında Jeofizik Mühendisi ünvanı ile mezun oldu. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeofizik A.B.D’ nda Yüksek Lisans yaptı (2010). Daha sonra İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Kent Çalışmaları ve Yönetimi Yüksek Lisans programını tamamladı ( 2013).

1 Eylül 2008 tarihinden itibaren Kurumumuz bünyesinde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığında mühendis kadrosunda görev yapmakta olup 2014 yılından itibaren Harita ve İstimlak Şube Müdürü olarak görev yapmaktadır.