MÜDÜRLÜKLER

İletişim

Telefon : 44 44 054
Santral : 2551
Web : www.sakarya.bel.tr
E-Posta : giderler@sakarya.bel.tr

Haberler

Raporlar

Belediyemiz hesapları Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre takip edilmektedir. 2012 yılında 180.900.901,86.-TL bütçe gideri yapılmış olup, bütçede % 97,78 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. 2012 yılı 159.250.623,07.-TL bütçe geliri elde edilmiş olup % 86,08 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.