Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Yusuf Türkhan, “Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı olarak toplumda huzur ve sükûnu sağlamak, gıdanın güvenilir bir şekilde vatandaşlarımıza ulaşmasını öncülük etmek ve insan sağlığını ilgilendiren müesseseler ile ilgili olarak kanunun tarafımızı yetkilendirdiği alanlarda Sakarya’nın hizmetinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Zabıta Daire Başkanlığınızın çalışmaları hakkında bilgi verir misiniz?
Zabıta Daire Başkanlığımız, Büyükşehir Belediyesi’nin 14 tane daire başkanlığından birisidir. Büyükşehir Belediyeleri’nin kurulmasıyla oluşturulmuş bir birimdir. Daire Başkanlığımıza bağlı olarak görev ifa etmekte olan 3 tane müdürlüğümüz bulunmaktadır. Bu 3 müdürlüğümüzün de denetleme görevinin olmasıdır. Bunlar; Zabıta Şube Müdürlüğü, GSM Ruhsat Denetim Şube Müdürlüğü ve Hal Şube Müdürlüğüdür. Müdürlüklerimiz kendi alanlarında çıkarılmış olan kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde görevlerini yerine getirmektedir. . Zabıta müdürlüğümüzde 71 personel ile tam gün, yani 24 saat, GSM Ruhsat Denetim Şube Müdürlüğümüzde 8 personel mesai saatlerinde, Hal Şube Müdürlüğümüz de 28 personel ile tam gün, yani 24 saat hizmet vermektedir.

Hal ve ruhsat denetimlerinin Zabıta eliyle yapıldığı pek bilinen bir konu olmasa gerek…
Evet, sadece zabıta işleri ile ilgili görevleri yerine getirdiğimiz gibi bir algı söz konusu. Ancak bunun yanında yukarıda da ifade ettiğim gibi şehrimizde Gayri Sıhhi Müesseselere ruhsat vermekte ve buraları denetlemekteyiz. Kanun ve yönetmeliklere uygun olarak da işletilmesini sağlamaktayız. Aynı zamanda da yine 5957 sayılı "Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Kanun"a bağlı olarak ticaretin yapıldığı Hal’de, şube müdürlüğümüzün çalışma alanıdır ve müdürlüğümüz bu alanda hizmet vermektedir. Şehrin gıda ihtiyacını sağlayan burada da sağlıklı bir şekilde hemşerilerimize ulaşması için çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı olarak toplumda huzur ve sükûnu sağlamak, gıdanın güvenilir bir şekilde vatandaşlarımıza ulaşmasını sağlamak ve insan sağlığını ilgilendiren müesseseler ile ilgili olarak kanunun bizi yetkilendirdiği alanlarda toplumun hizmetinde çalışan bir daireyiz.

Sokak satıcıları ve dilencilere karşı da zabıta sahada varlığını hissettiriyor. Bu konuda neler söylersiniz?
Az öncede ifade ettiğim gibi öncelikle hedefimiz toplumda huzur ve sükûnu sağlamaktır. Her türlü özel ve tüzel kişilerle ilgili olarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından çıkarılmış olan Zabıta Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğine bağlı kalarak sahada, halkın huzur ve esenliğini korumak, düzeni sağlamak ve yaşanabilir bir şehir oluşturmak adına çalışmalar sürdürmekteyiz. Sokak satıcıları ile mücadele de hem bizim hem de ilçe belediyelerinin görevleri arasındadır. Ben çalışma arkadaşlarıma her zaman şunu söylüyorum; yapılması gereken iş eğer zabıta işiyse bunun nerede olduğunun bir önemi yoktur. Eğer zabıtayı ilgilendiriyorsa müdahale edilmesi gerekir. Kabullendiğimiz bu anlayış şehrimizde bulunan seyyar satıcılar ile mücadele konusunda önemli bir mesafe kat etmemizi sağlamıştır. Bilhassa şehir merkezinde bu konuda başarılı bir çalışma yürütüyoruz. Dilenciler konusunda da sadece zabıta tedbirleri ile aşılabilecek bir konu değildir. İnsanların vicdani duygularını istismar ederek rant devşirmeye çalışan bir hareket olarak görülür. Bunu sadece zabıta müdahalesi ile önlemek mümkün değildir. Toplumsal bilinçle bunun üstesinden geleceğimize inanıyorum. Halkımızdan istirhamım sokakta el açanlara yardım etmeleri değil gerçek ihtiyaç sahiplerini bularak onlara yardım etmeleridir. Böylece gerçek ihtiyaç sahipleri şehrimizde el açarak dilenmek durumunda kalmayacaktır. ama her halükarda ekiplerimiz bu konuda sahada görev yapmaya devam edecektir.

İşyerlerinde yapılan denetimlerde dikkat ettiğiniz hususlar neler?
Göreve başladığım ilk günden itibaren üzerinde durduğum konu şudur; Bir kural ihlali sebebiyle uyarılması gereken bir kişinin toplumun bir bireyi olduğu unutulmamalı ve bu kişiye hitabımız kesinlikle düzgün olmalıdır. Her şeyden önce muhatabımıza değer vermeliyiz. Böyle davranınca karşımızdaki bizi dinler ve anlamaya çalışır, Kişi değil yaptığı yanlış davranış eleştirilmelidir. Neden yapılmaması gerektiği anlatılmalıdır. Bu çabalara rağmen eğer davranışta düzelme olmuyorsa kanunun verdiği yetkiyi kullanmak suretiyle cezai müeyyide uygulamaktan başka çare kalmamış demektir.  Bir atasözümüz var bilirsiniz " Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir, tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir" demiş atalarımız. Yanlış anlaşılmasın buradaki kötekten kastım ceza-i müeyyidedir. Edindiğimiz düstur budur.

Yoğun olarak mesai harcadığınız ve daha fazla önem gösterdiğiniz konu hangisi?
Zabıtanın yapmış olduğu işler ile ilgili olan her konuda yoğun mesai harcamak zorundayız. Kamu alanlarının işgal edilmemesi, çevrenin kirletilmemesi, tüketicinin haklarının korunması, araçların kaldırımları işgal etmemesi vs. mesaimizin çoğunu alır. Yaşayan bir organizma olan şehirde kontrolü elden bırakmamanız gerekir. Mesela kaldırım işgali yapan bir işyerini uyardıktan sonra aynısını yapmayacağı anlamına gelmez. Aynı yerden biz tekrar tekrar geçmek gerekir. Bu şekilde yaptığımız zaman düzen sağlanabilir. Tabi buradaki amaç şehirdeki esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza zorluk çıkartmak değil, aksine insanlarımızın hayatlarını kolaylaştırmaktır. Elbette anlayış bu konularda çok önemlidir. Ayrıca bu görevi kanun bize vermiştir, biz de yerine getirmeye gayret ediyoruz. En çok önemsediğimiz konu ise kul hakkıdır, bence de bunun herkesçe önemsenmesi gerekir. 

Vatandaşlar randevu almadan sizlere ulaşabilir mi?
Vatandaşlarımıza kapımız her zaman açıktır, herhangi bir randevu almalarına gerek yoktur. Bulunduğumuz mevkiin bize görev olarak yüklediği herhangi bir konuda konuşmak, danışmak isterlerse kapımız herkese her zaman açıktır. Bizim görevimiz vatandaşlarımızın sorunlarını çözmektir. Bu anlamda da diyalog sorun çözümünde en önemli yoldur. Diyalog kapısını ve odamızın kapısını hiçbir zaman kapatmayız.

Zabıtalar şehrin genelinde halkla iç içe çalışıyorlar. Bu da eğitim konusunu zorunlu kılıyor. Eğitsel faaliyetler başlığında hayata geçirdiğiniz çalışmalar var mı?
Zabıta personellerimizin iyi hizmet sunmaktadırlar. Ancak daha iyi hizmet sunabilmesini sağlamak adına hem davranış bilimlerinde hem de kanun ve yönetmelikleri bilgilendirme anlamında eğitimleri sürekli gerçekleştiriyoruz. Hem hizmet içi eğitimler hem de kurum dışı eğitim seminerlerine katılmak suretiyle eğitimlere önem veriyoruz. Bilgi önemlidir. Bilgi insanı güçlü kılar. Sahada görev tanımını ve kanunun kendisine vermiş olduğu yetkiyi bilen arkadaşlarla çalışmak işimizi kolaylaştırır.

Son olarak neler söylemek istersiniz?
Malumunuz 6360 yasa gereği 30 Mart seçimlerinden sonra şehrin bütün mülki sınırları Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanlarındadır. Bir başka deyişle sorumluluk alanımız Sakarya ili mülki sınırlarına kadar genişlemiştir. Buna paralel olarak bizimde sorumluluklarımız artmıştır. Toplumda huzur ve sükunu sağlamanın yanında şehrin caddelerinin işgalden korunması, terminallerde, meydanlarda yani kısacası geniş bir alanda hizmet sunmaktayız. Biz elimizdeki imkânları maksimum düzeyde kullanarak görevimizi ifa etmeye gayret ediyoruz. Çalışmalarımız aynı azim ve kararlılıkla sürdürülecektir.