Büyükşehir Genç Atölye’de ders zili çaldı. Yazar Bünyamin Demirci, “Sait Faik kendisi gibi bir adamdır. Sait Faik kendinden hiç kurtulmadı. O insanları, hayvanları, doğayı kısaca yaşamı olduğu gibi gösterme çabasına girişmedi. Onları oldukları gibi değil, gördüğü ve çoğu kez de düşündüğü gibi ele aldı” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Genç Atölye’de dersler başladı. Genç Edebiyat Atölyesinde Yazar Bünyamin Demirci’nin katılımıyla gerçekleşen ilk derste öğrenciler Sait Faik’in yazarlık hayatını derinlemesine inceledi. Demirci ilk dersin mesajını ‘okumak’ olarak verirken, okumayan insanın yazamayacağı ayrıntısını da paylaştı.

Okumayan İnsan Yazamaz
Yazar Bünyamin Demirci, “Okumak bu işin en önemli maddesidir. Okumayan insan yazamaz. Oku kelimesi bir çağırma anlamı da içermektedir. Yani okuduğunuz yazarlar sizi mutlaka bir yere çağırıyordur. Biz de bugün Sait Faik’in yazdıklarında okuyucuyu nereye çağırdığına bakacağız. Üstadlar okumanında bir şekilde dinleme olduğunu söylemişlerdir. Siz Sait Faik’i okuduğunuzda onu karşınıza alıp dinlemiş oluyorsunuz. Onun  hikayeleri sadece size düz bir hikaye anlatmıyor. O hikayelerde başka şeylerde var. Bunu ancak düz bir okumayla değil hazmederek okumamız gerekir. Ömrümüz dünyadaki bütün kitapları okumaya yetmeyecek. Bu yüzden okuduğumuz kitapları çok iyi hazmederek okumamız gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Kendisi Gibi Bir Adamdı
Demirci konuşmalarını şu şekilde sonlandıdı; “Sait Faik kendisi gibi bir adamdır. Sait Faik kendinden hiç kurtulmadı. O insanları, hayvanları, doğayı kısaca yaşamı olduğu gibi gösterme çabasına girişmedi. Onları oldukları gibi değil, gördüğü ve çoğu kez de düşündüğü gibi ele aldı. Yazılarını çoğu kez karşısındakinin düşündüğü refleksle yazdı. Bu yüzden öykülerinden kurguya rastlamayız. Öykülerini biraz uzun süre de yazar. Ancak mutlaka tamamlardı.  O kendisine bir sıçrama bir refleks noktası bulmuş, buradan toplumun geneli için bir şeyler söylemiştir.”