HABERLER

Erenler Merkez Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişiklikleri

Erenler Merkez Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişiklikleri

Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, 10845 - 10846 - 10847 - 10848 - 10849 - 10850 - 10851 - 10852 - 10853 ve 12956 no.lu parselleri kapsayan alanın Dini Tesis Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan Erenler Merkez 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.06.2018 tarihli ve 6/416 sayılı kararı ile onaylanmıştır.