Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Haberler

Görev Tanımları

Kişi ve ailelerin maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetlerin yürütülmesi, ailelere yönelik eğitici kurs, seminer ve danışmanlık hizmetleri verilmesi, yaşlılara yönelik etkinliklerin düzenlenmesi, 6-14 yaş arası çocuklara kulüp ve eğitim hizmetleri verilmesi, engelli vatandaşların toplum hayatı ile bütünleşmelerini sağlayıcı ve kolaylaştırıcı çalışmaların yürütülmesi, sportif, sosyal ve kültürel aktivitelerin yapılması, teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması gibi görevleri yerine getirmektedir.