Hızlı Erişim;
  Haberler
  Tüm Haberler
  Meclis Gündemi
  Meclis Kararları
+ tümü
Ana Sayfaya Git
Geri Dön
 
 
 
  Hizmetler   Neredeyim:  Ana Sayfa / - / - /
  önceki hizmet sonraki hizmet  
 
Büyükşehir İtfaiyesi
 

 

İtfaiye Dairesi Başkanlığı
İtfaiye teşkilatları 25.10.1923 tarihinde askeri itfaiyelerden belediyelere devir olmuştur. 1580 sayılı belediyeler kanununun 15.maddesi 22. fıkrası gereği 1926 yılında belediyemizin itfaiye teşkilatı kurulmuş olup, 1932 yılına kadar tulumba takımı olarak görev yapmış, şehrin gelişmesi paralelinde 1932 yılında motorize edilmiş ve 1970 yılına kadar da gurup olarak görev yapmıştır. 1970 yılında teşkilatımız müdürlük olmuştur. İtfaiye Müdürlüğü olarak tek merkezden hizmetlerine devam etmiştir. Belediyemizin 06.03.2000 tarihinde Adapazarı Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra 5216 sayılı Büyükşehir yasası gereği Daire Başkanlığı olarak Merkez, Sapanca, Akyazı, Hendek, Dörtyol, Güneşler Gurupları ve Karaman, Ferizli müfrezeleriyle hizmetlerine devam etmektedir. İtfaiye Dairesi Başkanlığı Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığına bağlı olarak aşağıda sırası ile belirtilen görevleri yapmakla yükümlüdür.

Resmin Büyüğünü Görmek İçin Tıklayınız

Daire Başkanı: Yusuf Çelebi
1959 yılında Trabzon’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Trabzon’da tamamladıktan sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. 1988 yılında Pankobirlik Pamukova Şubesinde 6 ay süren bir çalışmanın ardından, özel sektörde İnşaat, Hayvancılık ve Dış Mekan Süs Bitkiciliği alanlarında çalıştı. 1995 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Uluslararası Dış Ticaret alanında master yaptı. Aynı yıl Sakarya Üniversitesi Geyve Meslek Yüksekokulu’nda Öğretim Üyesi olarak göreve başladı. 27 Mart 2004 tarihinde yapılan seçimlerde AK Parti’den Arifiye Belediye Başkanı seçildi. 13 Mayıs 2009 tarihinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı olarak göreve başladı. Halen İtfaiye Dairesi Başkanlığı görevini sürdüren Çelebi, evli ve üç çocuk babasıdır.

Misyonumuz: Meydana gelen her türlü İtfai olaya zamanında ve doğru bir şekilde müdahale etmek, can ve mal kaybını en asgari düzeyde tutarak, afet ve yangınlar konusunda toplumsal bilgi ve bilinç düzeyini artırmak.

Vizyonumuz: Bilim ve teknolojiye uygun araç, gereç ve eğitimli personeli ile örnek bir başkent itfaiye teşkilatı olmak.

Değerlerimiz:
-
Etik değerlere bağlılık
- Hızlılık ve güvenirlilik
- İnsana değer vermek
- Güvenli hayat ve gelecek
- Sorumluluk duygusu
- Ekip çalışması.

İlkelerimiz: Etik değerlere bağlılık esastır, yönetimde hızlılık ve güvenirlilik, insana değer vermek. Güvenli hayat ve gelecek için çalışılacaktır. Sorumluluk duygusu içinde hareket edilecektir. Ekip çalışması esas alınacaktır.

Bağlı Müdürlükler:
1. Müdahale Şube Müdürlüğü: Müdür, Vedat SELAMET

2. Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü (SBB-AKOM Birimi): Müdür, Mehmet Zahit AKKAYA


İtfaiye Araç Durumu

Arazöz
40 Adet
Kurtarma Aracı
4 Adet
Su Tankeri
4 Adet
Merdivenli Araç
3 Adet
Koordinasyon Aracı
3 Adet
Pikap
4 Adet
Personel Taşıyıcı
2 Adet
Tahlisiye Aracı (Kamyon)
 1 Adet

 Toplam: 61 Araç Bulunmaktadır.

İnsan Kaynakları:

Belediyemiz İtfaiye Dairesi Başkanlığında;
İtfaiye Dairesi Başkanı
1 Adet
Şube Müdürü
2 Adet
Büro Memuru
23 Adet
İtfaiye Amiri
9 Adet
İtfaiye Çavuşu
27 Adet
İtfaiye Eri
90 Adet
İtfaiye Şoförü
82 Adet
 Toplam: 234 personel bulunmaktadır.

Belediyemiz İtfaiye Dairesi Başkanlığı 1994 yılında Belediye Meclisinin aldığı kararla 3 posta halinde 24 saat iş 48 saat istirahat çalışma sistemine göre görev yapmaktadır. İtfaiye personeli 4857 sayılı İş Kanunu’na ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabidir. 

İtfaiye Grup ve Müfrezelerimiz: 

1. Merkez Grubu    
         a) Ferizli Müfrezesi
    
         b) Karaman Müfrezesi
 
         c) Güneşler Müfrezesi
2.   Akyazı Grubu
3.   Dörtyol Grubu
4.   Sapanca Grubu
5.   Hendek Grubu
6.   Geyve Grubu
7.   Pamukova Grubu
8.   Taraklı Grubu
9.   Karasu Grubu
10. Kocaali Grubu
11. Kaynarca Grubu
 
Görevimiz:

1. Müdahale Şube Müdürlüğü:
Yangınlara müdahale etmek, söndürmek ve kurtarma yapmak, her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak, su baskınlarına müdahale etmek, doğal afetler ve olağanüstü durumlarda çalışma yapmak.
 
Haber Merkezi: Yangın Müdahale Şube Müdürüne bağlı olarak çalışır. İtfaiye haber Merkezine gelen her türlü itfaiye olayı değerlendirip müdahale birimleri ile koordineli olarak gerekli çalışmaları yapar ve yaptırır. Ayrıca telsiz ve telefon hizmetlerinin aksamaması için gerekli çalışmaları yürütür. Verilen diğer görevleri yapar.  
 
İtfaiye Grupları: Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde meydana gelebilecek deprem, yangın, su baskını, yoğun kar, buzlanma ve fırtına gibi her türlü afete müdahale edilmesinde ve afet sonunda oluşan enkaz ve çöküntülerde, can ve mal kurtarma çalışmalarına gerektiğinde bizzat yerinde katılarak sevk ve organizasyonu sağlar. 
 
Sualtı arama-kurtarma timi: İlimiz etrafında bulunan baraj, göl ve göletler ile ülkemizin genelinde meydana gelen boğulma ve suda mahsur kalma olaylarında arama ve kurtarma görevini yürütmektedir. Sualtı Arama Kurtarma Timi, her biri alanında uzman 5 kişiden oluşmuştur. Her bir personelin; Türkiye su altı federasyonundan sertifikalı iki yıldız dalgıç personelimiz mevcuttur. Sualtı Arama Kurtarma Timi 2010 yılında kurulmuş olup, Sakarya ili ve diğer illerin göl, gölet ve akarsularında 7 arama kurtarma olayına müdahale etmiştir.
 
Arama-kurtarma timi: Daire Başkanlığımız tarafından her türlü arama kurtarma faaliyetlerinde görev yapmak amacıyla 2005 yılında Polonya ve Almanya’da 10 kişiye eğitim aldırılarak Sakarya halkının, gerek görüldüğünde ise tüm Türkiye’nin hizmetindedir. Arama kurtarma ekibinde çalışan 25 personelimiz bulunmaktadır. Bunların 10 tanesi yurtdışında eğitim görmüş 15 tanesi de İstanbul itfaiye dairesi başkanlığında itfaiye eğitim merkezinde arama ve kurtarma eğitimi aldırılmıştır. 
 
Baca Servisi: Daire Başkanlığımız bünyesinde hizmet vermekte olan İtfaiye Baca Servisi, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki bina, işyeri ve resmi kurum ve kuruluşların bacalarını Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından tespit edilen ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek görevlerini yürütmektedir. Gereken hizmetin en kısa sürede gerçekleştirilebilmesi için Daire Başkanlığımızdaki itfaiye veznesine baca temizleme ücreti yatırılması ve baca servisine başvuru yapılması gerekmektedir. 2010 yılı içerisinde vatandaşlarımızdan ve resmi kuruluşlardan gelen başvurular neticesinde 128 adet baca, ekiplerimizce temizlenmiştir.
 
2. Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü (SBB-AKOM Birimi) :
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak, halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak, kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak, imar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek, AKOM çalışmaları; afet yönetiminin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşları arasında koordinasyon sağlamak, afet öncesi afet sırasında ve afet sonrası yapılacak olan çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.
 
Proje kontrol işlemleri: Daire başkanlığımızda proje kontrol işlemleri başlatmak için matbu müracaat form doldurulur. Formun ekinde;

  a) Mimari proje
  b) Tahliye projesi
  c) Son dürme projesi
  d) Algılama projesi bulunmalıdır.
 
Başvuruların yönetmeliğe uygun olup olmadıklarını mimar, makine mühendisi ve elektrik mühendisinden oluşan teknik personel tarafından incelenmektedir. Gerekli durumlarda proje üzerinde düzeltmeler yapılır. Uygun görülen projeler ise ilgili teknik personelce onaylanır, proje sahibine teslim edilir. Proje işlemleri için izlenmesi gereken yol;
 
İşletme Ruhsatı Müracaat İşlemleri:
Daire Başkanlığımızda işletme ruhsatı işlemlerini başlatmak için;
  
a) Matbu müracaat formunu doldurur.
  
b) İtfaiye Dairesi Başkanlığımızdaki, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın veznesine inceleme ücretini yatırılır. 
 
Müracaat sonrası yapılacak işlemler;
  
a) Program dahilinde, denetim ekiplerimizce gerekli incelemeler yapılır.
  
b) Yangın önlemleri yönünden eksiklik tespit edilmesi halinde, verilecek süre içerisinde eksikliklerin giderilmesi sağlanır.
  
c) İkinci inceleme sonucu eksikliklerin giderilmesi halinde, rapor düzenlenerek ilgili ilçe belediyesine gönderilir veya ilgiliye elden  teslim edilir.
 
İskan müracat islemleri:
Daire başkanlığımıza iskan müracaatını başlatmak için Matbu müracaat formu doldurulur.

  a) Tahliye projesi
  b) Söndürme projesi
  c) Algılama projesi 
  d) Yapı ruhsatının veya m2 cetvelinin fotokopisi bulunmalıdır.
 
Müracaat formu doldurulduktan sonra İtfaiye Dairesi Başkanlığımızdaki, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığının veznesine inceleme ücretinin yatırılması gerekir. Makine, elektrik, inşaat mühendisleri, tekniker ve diğer destek personelinden oluşan ekiplerce gerekli inceleme yapılarak, eksik görülen önlemler tamamlandıktan sonra düzenlenen rapor ilgili ilçe belediyesine gönderilir veya ilgiliye elden teslim edilir.
 
Temel İlk Yardım
 
Gözlem :

    a) Emin bir yer arayın.
    b) Amaç kendimizin ve hasta veya yaralının biran önce tehlikeli bölgeden uzaklaştırılmasıdır. İlk yardıma başlayabileceğimiz güvenli bir yere taşınır. Taşıma yapılırken sakin davranılmalı, mümkünse sağlam tarafından tutularak taşınmalıdır.
   c) Sorularınıza yanıt veriyor mu?Sorulan sorulara yanıt veriyorsa hastayı yan yatırın. Hava yolu, solunum, nabzı gözlemleyin, kanama var mı kontrol edin.
   d) Yanıt vermiyorsa;
 
- Hava yolunu açın (airway)
   Ağızdaki tıkanıklığı temizleyin, açın.
   Hastayı sırt üstü yatırın.
   Hava yolunu açmak için alını geriye, çeneyi öne çekin.
   Çeneyi destekleyin.
   Profesyonel yardım çağırın.
 
- Solunum (breathing)
   Hasta soluyorsa uygun pozisyonda yatırın.
   Hasta solumuyorsa ağızdan ağza iki yavaş ve tam soluk verin.
   Verdiğiniz soluk rahatça gidiyorsa hastanın solunumunun dönüp dönmediğini kontrol edin.
   Solunum geriye dönmediyse suni solunuma devam edin.
 
- Dolaşım (circulation)
   Nabzı kontrol edin. Nabzı atıyorsa solunum desteğine devam edin; kendiliğinden solunum başlarsa uygun pozisyonda yatırın.
   Nabız atmıyorsa yetkili bir kurstan kalp masajı eğitimi almış iseniz kalp masajı yapın.
   Tek kişi iseniz 15 kalp masajı/2 soluk; İki kişi iseniz, 5 kalp masajı/1 soluk olmak üzere profesyonel yardım gelinceye kadar masaja devam edin.
   Her 1 dakikada bir kalp atımının dönüp dönmediğini kontrol edin.
 
İtfaiye Dairesi Başkanlığı Hizmet Rehberi

- Baca temizliği yaptırmak istiyorum
- İtfaiye hizmeti almak istiyorum
- Temel yangın bilgileri eğitimi almak istiyorum
- Yangın güvenliği proje uygun görüşü almak istiyorum
- Yangın tedbiri raporu almak istiyorum
- Yangın ve tahliye tatbikatı yapmak istiyorum
2014 Yılı Gelir Tarifesi için tıklayınız
 
İtfaiye Ödemeleri için;
1. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gelir Veznesi
2. Banka Ödemesi için; Vakıf Bank TR 12 0001 5001 5800 7293  5714 43 (Sakarya Büyükşehir Belediyesi)
 
Tarih: 01-12-2011
 
  önceki hizmet sonraki hizmet  
    Neredeyim:  Ana Sayfa / - / - /  
 
geri dön
 
yukarı çık
 
tüm haberler
 
ana sayfaya git
  Diğer Hizmetler
  5. Liseslerarası Tiyatro Şenliği
  ADARAY
  Mükellef Talep, Şikayet, Öneri ve Teşekkür Başvuru Yolları
  Ödemeler ile ilgili İşlemler
  Otopark Bedeli
  Pano Söküm ve Yıkım Bedelleri
  İdari Para Cezaları
  Vergi Cezalarında İndirim, Uzlaşma, İtiraz ve Dava Açma Hakkı
  Ticari Araçlara Reklam Konması
  İlan Reklam Vergisi
  13. Geleneksel Fotoğraf Yarışması
  Atık Pil Toplama Yarışması
  Bitkisel Atık Yağ Toplama Yarışması
  Atık Pilleriniz Şeker Olsun Çocuklar
  Tasarım Yarışması
 
+ tüm hizmetler
 
     
Ana Sayfa      Yönetim      Projeler      Haberler      Kültür Sanat      Bilgi Hattı      Sakarya      English      İletişim